Nieuws

15 maart 2024

Start openbaar onderzoek voor Zuidoostelijke omleidingsweg in Tongeren

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de omgevingsvergunning aangevraagd voor de Zuidoostelijke Omleidingsweg in Tongeren. Die nieuwe weg maakt in de toekomst de verbinding tussen de Maastrichtersteenweg (N79), de industriezone Overhaem en de Luikersteenweg (N20). Het openbaar onderzoek loopt tot en met 10 april 2024. De werken starten ten vroegste in 2025.
“Door de nieuwe verbinding tussen de Maastrichtersteenweg (N79) en de Luikersteenweg (N20) gaat de Zuidoostelijke Omleidingsweg de Wallen (R72), de stationsomgeving en de Tongerse stadskern ontlasten van druk en doorgaand verkeer. Daardoor verbetert ook de leefbaarheid in de Wijkstraat, Dijk en Leopoldwal. Ook fietsers en voetgangers voelen straks de positieve impact door een vlottere verbinding tussen de woonwijk Achter de Statie, de Kevie en het centrum”, aldus Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare werken.

Nieuwe tunnel aan Sportpleinstraat

De Zuidoostelijke Omleidingsweg loopt vanaf de Jaminéstraat richting de Beemdstraat en loopt ter hoogte van de Sportpleinstraat onder de spoorweg door richting de volkstuintjes en verder naar de Neremweg en Overhaem. De nieuwe spoorwegonderdoorgang aan de Sportpleinstraat bleek uit de uitgebreide studie de beste locatie, omdat er de minste technische aanpassingen nodig zijn en zwaar verkeer de hoek van de tunnel het vlotst kan nemen.

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers

“Daardoor kunnen AWV en de stad Tongeren de huidige spoorwegtunnel aan de Jaminéstraat autovrij maken. De beschikbare ruimte komt volledig ter beschikking van voetgangers en fietsers met een veilige en korte verbinding naar het centrum”, aldus de Tongerse burgemeester. “We zijn dan ook blij dat de omgevingsvergunning volledig en ontvankelijk is verklaard en dat het openbaar onderzoek loopt. Dat zijn opnieuw stappen richting de uiteindelijke uitvoering.”

Kennisgeving plannen openbaar onderzoek

AWV heeft een omgevingsvergunning nodig voor deze vernieuwing. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 10 april 2024. Iedereen kan het plan inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Het plan inkijken kan:

  • na afspraak op het gemeentehuis,
  • online via www.omgevingsloket.be,
  • online via de webpagina van het besproken project, te vinden via www.wegenenverkeer.be/tongeren.

Een bezwaarschrift indienen kan online via het Omgevingsloket of schriftelijk, gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Meer zuurstof voor Tongeren

AWV en de stad Tongeren werken de komende jaren samen met rioolbeheerders aan verschillende grote mobiliteitsprojecten met oog op veiliger verkeer voor alle weggebruikers en meer leefbaarheid in de stad en de omliggende dorpen.

Nieuwe stappen voor Noordoostelijke Omleidingsweg

AWV neemt ook concrete stappen voor de volgende fase van de Noordoostelijke Omleidingsweg die de Bilzersteenweg (N730) met de Maastrichtersteenweg (N79) verbindt. Het eerste gedeelte tussen de Bilzersteenweg (N730) en Henisstraat/Bodemweg is gerealiseerd. Voor fase twee tussen de Baversstraat (N758) en de Maastrichtersteenweg (N79) vinden er dit voorjaar voorbereidende werken plaats. Op termijn worden er in de derde fase fietspaden (met fietstunnel onder het spoor) voorzien op de Molenweg tussen Henisstraat/Bodemweg en Baverstraat (N758).

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief