Nieuws

3 juni 2024

Start realisatie spitsstroken Lummen-Hasselt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verlengt op de E313 de spitsstroken. Vanaf maandag 3 juni zal worden gewerkt tussen het verkeerscomplex in Lummen en de afrit Hasselt-West (nr. 27). Wegen en Verkeer legt ook nieuwe pechhavens aan, vernieuwt de op- en afritten en pakt de grachten aan. Het project neemt ongeveer één jaar in beslag, met langdurig grote verkeershinder vanaf de start van de werken tot in het najaar 2024. Wegen en Verkeer waarschuwt voor ernstige filevorming, forse vertragingen op de snelwegen en in de omgeving van het knooppunt Lummen.

Op de plaats van de bestaande pechstrook wordt over zo’n 7 kilometer, tussen het knooppunt Lummen en Hasselt-West in de richting van Luik, een spitsstrook gerealiseerd. 

“De bestaande pechstrook wordt ingezet als een dynamische derde rijstrook om het verkeer vlotter te laten verlopen,” aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Over het traject komt geluidsreducerend asfalt. Om de 750 meter plaatsen we een portiek voor de dynamische signalisatie en elke ± 500 meter komt een pechhaven. De Vlaamse overheid maakt hiervoor 19 miljoen euro vrij.”

Maatregelen tijdens de werken: nachtwerk, snelheidsbeperking en filedetectie

De aanleg van de spitsstroken start met voorbereidende werken. Gedurende twee weken wordt ‘s nachts gewerkt om de rijweg plaatselijk te herstellen en de tijdelijke doorsteken in de middenberm te maken. De doorsteken dienen om het verkeer richting Luik naar de andere rijrichting te leiden. Vanaf half juni tot in het najaar moet het verkeer vervolgens in beide richtingen over versmalde rijstroken en geldt een snelheidsbeperking van 70km/u.

Zowel aan het complex 26 bis Industrie Zolder-Lummen als het complex 27 Hasselt-West zijn aanpassingen nodig om aan te sluiten op de nieuwe verkeerssituatie van de spitsstrook. De op- en afritten blijven tijdens de werken open, uitgezonderd enkele weekends in het najaar 2024.

Wegen en Verkeer neemt extra maatregelen om de verkeersveiligheid te waarborgen. Vanuit de vier rijrichtingen (Antwerpen, Genk, Luik en Leuven) staat mobiele filebeveiliging. Mobiele filebeveiliging waarschuwt weggebruikers op ruime afstand over mogelijke aankomende files in de omgeving van de werfzone. 

“Files bij wegenwerken op snelwegen duiken vaak onverwacht op. Om aanrijdingen in de filestaart te voorkomen, wordt daarom tijdelijk een automatisch en autonoom filedetectie- en beveiligingssysteem geplaatst. Aan de hand van realtime verkeersmetingen weet het waarschuwingsbord of een file opbouwt en toont indien nodig het waarschuwingssymbool. Zo weten de weggebruikers tijdig of ze een file naderen en kunnen ze hun rijgedrag aanpassen,” verduidelijkt de minister.

Meer informatie over mobiele filebeveiliging kan u op deze webpagina terugvinden.

Spitsstrook met dynamische signalisatie

De nieuwe spitsstrook op de E313 tussen Lummen en Hasselt-West wordt de 9e spitsstrook in Vlaanderen. Deze extra rijstrook gaat tijdens drukke momenten open om de wegcapaciteit te vergroten en heeft op werkdagen vaste openingsuren. Buiten die tijden functioneert ze als pechstrook. Het Vlaams Verkeerscentrum stuurt alle spitsstroken aan en gebruikt dynamische rijstrooksignalisatie om de spitsstrook te openen (groene pijl of maximumsnelheid) of te sluiten (rood kruis).

Langs het traject worden 11 portieken met dynamische signalisatie en verkeerscamera’s geïnstalleerd om het verkeer continu te monitoren en snel in te grijpen bij incidenten. Bij pech kunnen bestuurders, als de spitsstrook geopend is, gebruikmaken van de nieuwe pechhavens.

Meer informatie over spitsstroken kan u op deze webpagina terugvinden.

Ernstige hinder tijdens de werkzaamheden

Op een gemiddelde werkdag rijden er ruim 39.000 voertuigen tussen Lummen en Hasselt in de richting van Luik. De aanleg van de nieuwe spitsstrook zal dan ook ernstige verkeershinder met zich meebrengen. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor stevige filevorming en mogelijk hoop oplopende wachttijden op drukke momenten in de wijde omgeving van het knooppunt Lummen, zeker overdag.

De file op de E313 richting Luik zal immers ook een forse terugslag kennen op de E314, die vanuit Leuven en Nederland uitgeeft op het knooppunt Lummen. Vooral de weggebruikers uit de richting van Leuven houden best rekening met zware hinder. Weggebruikers krijgen de raad om de omgeving van het knooppunt Lummen maximaal te vermijden als dat mogelijk is, bijvoorbeeld door over te stappen op alternatief vervoer. Wie toch via Lummen wil rijden, doet er goed aan om voor de rit de realtime verkeersdrukte op de E313 en de E314 te raadplegen op www.verkeerscentrum.be.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief