Nieuws

3 augustus 2020

Start werken aan kruispunt Rotem

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt tijdens de zomer de bushalte op de Rijksweg (N78) in Rotem (Dilsen-Stokkem), ter hoogte van de verkeerslichten met de Kempenstraat, rijrichting Dilsen. Op de gewestweg wordt meteen de middenberm benut om twee rijstroken aan te leggen richting het kruispunt. Zo wordt de huidige flessenhals weggewerkt. Deze week starten de infrastructuurwerken, tot eind augustus. Het gemotoriseerd verkeer kan steeds voorbij de werfzone rijden.

De nieuwe bushaven aan de buitenzijde van de gewestweg zorgt ervoor dat de bussen niet meer op de rijweg halteren. Door meteen de huidige middenberm te benutten, komt er in de breedte ruimte vrij om verkeer vanuit Maaseik op 2 rijstroken te houden. Zo verdwijnt de huidige flessenhals richting kruispunt. Ter hoogte van deze zone wordt ook het wegdek in asfalt vernieuwd.

De nieuwe bushalte wordt aangelegd volgens de huidige normen op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en comfort. Deze ingrepen verhogen de veiligheid en het comfort voor de gebruikers van het openbaar vervoer, en zullen de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer aan het kruispunt aanzienlijk verbeteren.

Minderhinder-maatregelen: verkeer op één rijstrook en fietsomleiding
Voor het bouwverlof werden er voorbereidende werken uitgevoerd door de nutsmaatschappijen. De hoofdaannemer start volgende week met de vernieuwing van de middenberm en aansluitend de aanleg van de bushaven. Deze werken zullen een maand in beslag nemen.

Het doorgaand gemotoriseerd verkeer vanuit Maaseik kan de werfzone steeds voorbijrijden over een versmalde rijstrook. Tijdens de afsluitende nacht asfaltwerken eind augustus, zal de Rijksweg N78 wel gedeeltelijk afgesloten zijn, komende vanuit Maaseik. Dan wordt een lokale omleiding voor doorgaand verkeer voorzien.

Voor fietsers langs de Rijksweg wordt een plaatselijke omleiding voorzien via de Molenstraat, Hoogbaan en Kempenweg.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief