Nieuws

19 september 2023

Startschot samenwerking voor duurzame ontsluiting en bereikbaarheid campussen Hasselt en Diepenbeek

De UHasselt, Hogeschool PXL en UCLL tellen dit jaar samen meer dan 22.000 studenten. Met de opstart van een samenwerking tussen deze onderwijsinstellingen, de stad Hasselt, de gemeente Diepenbeek en de POM Limburg wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters ervoor zorgen dat de studenten zich op een duurzame manier kunnen verplaatsen. Alle partners ondertekende maandag 18 september een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee is het startschot gegeven van het traject richting een duurzame ontsluiting van de campussen en een versnelde modal shift in de ruime regio. “Limburg is op dit moment nog de meest auto-afhankelijke regio. Via de samenwerking willen we het engagement bij alle partners versterken om zo tot een duurzaam en efficiënt vervoersbeleid te komen rond de campussen maar ook in de bredere regio”, zegt Vlaams minister Peeters.

De samenwerkingsovereenkomst heeft een duidelijk doel voor ogen: de provincie Limburg verdient de duurzame mobiliteit waar ze recht op heeft. De verschillende partners willen gezamenlijk de overvolle autoparkings aan de campussen aanpakken, de verkeersopstoppingen tijdens de spits verminderen én willen daarnaast ook zorgen voor meer verkeersveiligheid voor actieve weggebruikers. Een integrale aanpak met de inzet van kwaliteitsvolle alternatieven moet hier een duurzame verandering inbrengen.

“Vandaag neemt men in Limburg, meer dan in andere provincies, de auto nog voor veel verplaatsingen. Vooral van en naar de onderwijscampussen in Hasselt en Diepenbeek pendelen iedere dag duizenden studenten en werknemers. Met deze samenwerkingsovereenkomst willen we de komende jaren een boost geven aan meer duurzamere verplaatsingen met zowel de fiets als het openbaar vervoer”, aldus minister Peeters.

Transitiemanager start werkgroep

Binnen de vooropgestelde samenwerking heeft minister Lydia Peeters Prof. dr. Tom Brijs (IMOB verbonden aan UHasselt) aangesteld als transitiemanager. Een werkgroep moet de verschillende krachten en visies verenigen. Samen met zijn team zal Brijs de coördinerende en ondersteunende rol voor zijn rekening nemen. Aanstaande woensdag 20 september zal de startvergadering plaatsvinden waarna Prof. dr. Brijs samen met zijn team aan de slag kan gaan.

“De Limburgse onderwijscampussen en betrokken onderwijsinstellingen zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid. Ze vormen een belangrijke motor voor regionale ontwikkeling en versterken de internationale uitstraling van de provincie. Door deze samenwerking met alle betrokken partners beogen we de bereikbaarheid van de onderwijscampussen te versterken en bouwen we verder aan een duurzame groei,” aldus Prof. Dr. Tom Brijs.

Betere ontsluiting campussen

De partners focussen op verkeersarme landschapscampussen met een uitgebouwd fiets- en voetgangersnetwerk en voldoende aanbod voor openbaar vervoer.

Rond die ontsluiting van de campussen ligt er een gedeelde verantwoordelijkheid bij de Vlaamse overheid, de lokale besturen en de onderwijsinstellingen. De samenwerkingsovereenkomst moet alle partijen ertoe verbinden om de bereikbaarheid en de aantrekkingskracht van de campussen te optimaliseren, nu en in de toekomst.

Momenteel lopen er al heel wat projecten of gaan er op korte termijn in uitvoering. Denk onder meer aan de werken voor de komst van de eerste trambussen tussen Hasselt en Maasmechelen. Momenteel werkt De Werkvennootschap al aan de infrastructuur van de vrije busbanen op de Boudewijnlaan in Hasselt en de N702 in Diepenbeek.

Daarnaast heeft De Lijn bij aanvang van het academiejaar de kothopper gelanceerd die vanaf september op zondagavond studenten van het station in Hasselt naar hun kot brengt.

Ook stad Hasselt en gemeente Diepenbeek namen al enkele maatregelen. Om de mobiliteitsprojecten en -werken in de toekomst beter op elkaar af te stemmen, gaan de verschillende partners nu nog meer samenwerken.

Partners aan het woord

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “De Campus Diepenbeek zal in de volgende jaren uitgroeien tot een centrum van kennis, onderwijs en economische activiteit, met de realisatie van een Health Campus en een Bouwcampus. Dit plaatst ons voor grote uitdagingen op het vlak van mobiliteit. Samen met Vlaanderen willen we daarom inzetten op een modal shift en willen we de wagens die er nog moeten zijn naar de buitenkant van de campus brengen. Zo creëren we een belevingscampus waar naast bedrijvigheid en opleiding ook ruimte is voor recreatie, groen, studentenhuisvesting en sport.”
Burgemeester van Hasselt Steven Vandeput: “Hasselt blijft groeien als studentenstad. Als stadsbestuur moeten we daarom alle mogelijke flankerende maatregelen nemen om de studenten optimaal te kunnen omkaderen. Een goede ontsluiting van onze stad is daar een deel van. Vandaar dat deze samenwerkingsovereenkomst belangrijk is. In de toekomst zullen we onze studenten immers nog meer goede alternatieven voor de wagen aanbieden zodat onze stadskern ontlast wordt en Hasselt de aangename belevingsstad blijft die ze vandaag is.”

Burgemeester van Diepenbeek Rik Kriekels: “Deze samenwerkingsovereenkomst zorgt ervoor dat Diepenbeek ook in de toekomst goed bereikbaar blijft en dat verschillende duurzame vervoersmodi extra worden gestimuleerd. Met de komst van de eerste trambussen zorgen we voor een vlotte verbinding van en naar onze gemeente. Het is belangrijk dat reizigers zo snel mogelijk van punt A naar B met veel reizigerscomfort kunnen reizen door middel van een hoge frequentie. Diepenbeek is alvast een tevreden partner en kijkt uit naar de verschillende gemeenschappelijke projecten die ook in de toekmst nog op tafel liggen.”

Algemeen directeur hogeschool UCLL Marc Vandewalle: “Voor studenten en medewerkers van hogeschool UCLL op de campus in Diepenbeek (en onze campus in Hasselt) is een vlotte en snelle bereikbaarheid van groot belang. Velen van hen willen of kunnen immers niet zomaar ergens op kot gaan en goede mobiliteit zorgt dus voor extra Limburgse studiekansen. Een intensieve samenwerking tussen alle partijen is dan ook een goede stap voorwaarts richting duurzame en realistische mobiliteit naar een aangename campus.”

Rector UHasselt Bernard Vanheusden: “Ik ben heel blij dat we met deze overeenkomst de duurzame mobiliteit een stevige boost kunnen geven. Het is absoluut noodzakelijk om samen grondig te investeren in hoogwaardig openbaar vervoer en aangename en veilige fiets- en wandelinfrastructuur. Dit om onze campussen in Hasselt en Diepenbeek beter met elkaar te verbinden, maar vooral om een vlotte verplaatsing van en naar kot of thuis te garanderen.”

Algemeen directeur Hogeschool PXL Ben Lambrechts: “Onze PXL campussen voor onderzoek en onderwijs in Hasselt en Diepenbeek zullen worden getransformeerd tot bereikbare, levendige state-of-the-art campussen (en sterke ecosystemen met de Demer als verbinding tussen beide). Hiervoor is coördinatie noodzakelijk tussen verschillende beleidsniveaus en disciplines (mobiliteit, infrastructuur, ecologie, economie, onderwijs …). We zijn de minister dankbaar om het budget en transitiemanager aan te stellen om dit proces te begeleiden met visie en regie.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief