Nieuws

28 april 2023

Startschot voor veiliger kruispunt A12 in Londerzeel

Goed nieuws voor de langverwachte herinrichting van het kruispunt ‘Londerzeel Zuid’. De Vlaamse regering gaf op vrijdag 28 april op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters haar goedkeuring aan de opstart van de plaatsingsprocedure en de selectieleidraad voor het project Londerzeel-Zuid. “Er zal nu concreet gezocht worden naar een private partner om samen te werken rond dit project. De A12 wordt in Londerzeel vanaf 2025 gedeeltelijk ingegraven en helemaal opnieuw ingericht, met conflictvrije kruisingen voor de toekomstige sneltram, voetgangers en fietsers”, duidt de minister.

Ten zuiden van Londerzeel kruist de A12 via een lichtengeregeld kruispunt de Kerkhofstraat en Londerzeelsesteenweg. Het is een gevaarlijk kruispunt zowel voor actieve weggebruikers als voor gemotoriseerd verkeer en zal volledig aangepakt worden met oog op de verkeersveiligheid.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Er wordt al jaren gesproken over de herinrichting van het kruispunt van de A12 en de Kerkhofstraat in Londerzeel. Nu wordt het eindelijk concreet. Met de beslissing van de Vlaamse regering kan de zoektocht starten naar een consortium van aannemers dat de werken zal voorbereiden, financieren, uitvoeren en langdurig onderhouden. Dat gebeurt via een Publiek-Private Samenwerking (PPS).”

Het consortium bepaalt mee het detailontwerp, de uitvoeringsmethode, de fasering en de Minder Hinderaanpak. Naast het financieren en uitvoeren van de werken zorgt de private partner ook gedurende 30 jaar voor het onderhoud. De Vlaamse overheid betaalt dan gedurende 30 jaar een beschikbaarheidsvergoeding.

Start werken 2025

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de afgelopen maanden al een reeks procedurele stappen genomen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. In september 2023 organiseert AWV een infomoment voor de buurtbewoners en de ondernemers uit de omgeving. Daar kunnen alle betrokkenen de plannen inkijken en hun ideeën en bedenkingen delen.

“Volgens de huidige planning zal AWV het contract half 2024 aan het winnende aannemersconsortium kunnen gunnen. De werken zullen dan effectief starten in de loop van 2025”,
zegt minister Peeters.

Lokale verkeer volledig gescheiden van A12 via op- en afrittencomplex

Aan het ontwerp dat in 2019 werd voorgesteld, zal weinig veranderen. De aannemer zal wel veel vrijheid krijgen op het vlak van de uitvoeringsmethode en de gebruikte technieken tijdens de werken. Een belangrijke voorwaarde zal zijn dat de omgeving en het verkeer op de A12 en de omliggende wegen zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de werken. AWV heeft daar met de buurtbewoners en de ondernemers uit de buurt al van gedachten over gewisseld.

Vandaag steken alle weggebruikers de A12 gelijkgronds over. Na de herinrichting zal het lokale verkeer volledig gescheiden worden van de A12. 

“Dat realiseren we door de A12 deels in te graven We voorzien ook een ondergang voor de toekomstige sneltram Willebroek-Brussel (Brabantnet). Voetgangers, fietsers en automobilisten die van Londerzeel naar Westrode (Meise) willen oversteken of omgekeerd, zullen dat veilig en conflictvrij kunnen doen. Actieve weggebruikers zullen daarbij hun eigen fiets- en voetgangersbrug kunnen gebruiken die aansluit op de fietssnelweg F28 Boom-Brussel en de lokale fietsnetwerken. Automobilisten die aan Londerzeel Zuid de A12 willen nemen, of die op de A12 rijden en aan Londerzeel Zuid de A12 willen verlaten, zullen dat na de werken via volwaardige op- en afritten kunnen doen. Ook voor de gebruikers van de A12 wordt de verkeerssituatie dus veel vlotter en veiliger. Dit project betekent voor de mensen uit de wijde omgeving een kwantumsprong in verkeersveiligheid en leefbaarheid.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief