Nieuws

1 juli 2020

Studie voor betere mobiliteit tussen De Sterre en Zwijnaarde in Gent

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) lanceert een studie om de verbinding tussen De Sterre en Zwijnaarde op en langs de N60 in Gent beter en veiliger te maken voor fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. Aanleiding is de verdere ontwikkeling van het Tech Lane Ghent – campus Ardoyen in Zwijnaarde. De Oudenaardsesteenweg (N60) kampt al met veel verkeer en de nieuwe ontwikkelingen maken dat een studie die voor alle vervoersmodi bekijkt waar verbeteringen mogelijk zijn, op zijn plaats is.

Tech Lane Ghent – campus Ardoyen ook gekend als Technologiepark is volop in ontwikkeling en brengt veel mensen samen. Er is dan ook heel wat beweging op en langs de N60 van fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en ander gemotoriseerd verkeer. Daarenboven zijn er op dit traject veel gevaarlijke situaties voor de zwakke weggebruikers. Dit allemaal samen maakt dat een studie van de verschillende verkeerssituaties broodnodig is.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Het verkeer op en rond de N60 is enorm toegenomen en hierdoor is een analyse van bepaalde verkeerssituaties aangewezen. AWV zal hiervoor een studie opstarten die de doorstroming en de verkeersveiligheid moet verhogen voor alle vervoersmodi. Er zal ook onderzocht worden hoe we door middel van bepaalde infrastructurele ingrepen de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijker kunnen maken voor iedereen.”

Studie met oog voor alle vervoersmodi

De studie zal bestaan uit 3 delen die elk een bepaald verkeersaspect zullen onderzoeken. De eerste 2 delen hebben als doel om de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken als alternatief voor de wagen.

Het eerste deel onderzoekt namelijk een betere en veiligere fietsverbinding tussen De Sterre en het Technologiepark. Een belangrijk onderdeel van deze studie zal een veilige oversteek over de R4 (binnen- en buitenring) en de E40 naar het Technologiepark zijn.

De tweede, een zogenaamde corridorstudie, zal ingaan op het openbaar vervoer op de N60 en de Tramstraat - Adolphe della Faillelaan. Er zal onderzocht worden hoe de N60 en de Tramstraat - Adolphe della Faillelaan aangepast kunnen worden om zo de bussen vlotter te laten rijden.

Het derde onderdeel van de studie zal inzoomen op de ovonde aan het Technologiepark zelf. Hoe kunnen we deze knoop aanpakken om het gemotoriseerd verkeer en de bussen van De Lijn op de N60 en naar Zwijnaarde vlotter te laten rijden in combinatie met een veilige fiets- en voetgangersoversteek?

Timing

De drie deelstudies zijn in één opdracht gegoten voor een goede samenhang tussen de 3 projecten. Focus gaat eerst naar fiets en openbaar vervoer. Het is de bedoeling om dit jaar de studies aan te vatten. Voor de studie van de ovonde aan het Technologiepark zal er afgestemd worden met het RUP dat in opmaak is voor Technologiepark.

Er zijn nog heel wat stappen te doorlopen (ontwerpstudie, onteigeningen en vergunningen) maar het is de ambitie om de eerste spade voor de nieuwe fietsverbinding in de grond kan gaan eind 2023. De heraanleg van de N60 aan de toegang van het Technologiepark volgt daarna. Voor het openbaar vervoer is de timing van uitvoering afhankelijk van de oplossingen die uit de studie komen.

Samenwerking

AWV is opdrachtgever voor deze studie, maar zal uiteraard nauw samenwerken met de stad Gent, De Lijn en de UGent/Tech Lane Ghent om de drie projecten tot een goed einde te brengen.

Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit Stad Gent en Sofie Bracke, Schepen van Economie Stad Gent: “Dit is een belangrijke stap om de modal shift te bereiken die nodig is op de drukke N60. Door de bereikbaarheid te verhogen van Tech Lane Ghent behouden we de economische aantrekkingskracht van Zuidelijke Gent. Met ‘Spits’ werken we vanuit de stad al mee om de plaatselijke bedrijven te stimuleren om te kiezen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. Dat is niet alleen goed voor hun medewerkers en leveranciers maar ook voor de buurtbewoners.“

Rector Rik Van de Walle: “De Universiteit Gent zet volop in op innovatie. Ons wetenschapspark in de zuidrand van Gent behoort tot de grootste van Europa; het is een uniek park waar de universiteit, onderzoekscentra van wereldklasse en bedrijven elkaar inspireren en versterken. Ook op het vlak van duurzaamheid loopt onze universiteit voorop. Mede daarom hebben we sterk geijverd voor de realisatie van dit project. Met een veilige fietsverbinding zal het wetenschapspark erg vlot, veilig en duurzaam bereikbaar worden.Voor onze medewerkers én voor de innovatoren van de toekomst: onze studenten.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief