Nieuws

18 december 2023

Succesvolle afbraak van spoorbrug in Herentals markeert nieuwe stap in opwaardering Albertkanaal

Vandaag heeft De Vlaamse Waterweg nv met succes de oude spoorbrug in Herentals afgebroken. Dit project, waarin Vlaanderen 44,5 miljoen euro investeert, heeft als doel niet alleen de doorvaarhoogte van de brug te verhogen tot 9,10 meter, maar omvat ook een aanpassing van het spoorwegtracé aan beide zijden van de brug. Deze aanpassingen dragen bij aan een duurzame bevordering van de mobiliteit en een verhoging van de veiligheid. De vervanging van de brug maakt integraal deel uit van de grootschalige opwaardering van het Albertkanaal, waarbij de focus ligt op het stimuleren van transport over de waterweg.

"De afbraak van de oude spoorbrug in Herentals markeert niet alleen het einde van een tijdperk, maar ook het begin van een nieuw hoofdstuk in de infrastructuur van het Albertkanaal," zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. "De verhoogde doorvaarhoogte opent de deur naar een toekomst waarin binnenschepen met vier lagen containers veilig en efficiënt kunnen varen, waardoor de waterweg een nog aantrekkelijker alternatief wordt voor goederentransport.”

Eind augustus werd de nieuwe stalen boogbrug, met een indrukwekkend gewicht van 3200 ton, al op haar definitieve plaats gelegd stroomopwaarts naast de oude brug, richting de brug van de Lierseweg. Daarna werd de omschakeling naar de nieuwe sporen volop voorbereid. Nu de treinen over deze nieuwe brug rijden kon vandaag de oude spoorbrug afgebroken worden.

Die afbraak was een technisch hoogstandje. Vanaf zaterdagochtend 6 uur begon men met het verwijderen van de stalen spoorbrug. “Een ponton met steuntorens werd onder de te slopen brug geplaatst, waarna het ponton ontlast werd om de brug omhoog te duwen. De brug kwam ongeveer 40 cm los van haar oplegpunten. Vervolgens werd de brug op het ponton gedraaid en naar de oever gebracht. Met behulp van grote hijskranen werd de brug op de oever gelegd. Daar wordt ze de komende dagen gedemonteerd, om vervolgens verwerkt te worden tot schroot”, belicht Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Het project gaat verder dan de verhoging van de spoorbrug. De aanpassing van het spoortracé aan weerszijden van de brug gaat hand in hand met investeringen in veilige fietsinfrastructuur. "We creëren niet alleen efficiëntere transportroutes, maar investeren ook in veilige en duurzame alternatieven, zoals vrijliggende fietspaden en fietstunnels," voegt minister Peeters toe.

Het project is een realisatie van vereende krachten, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel, de stad Herentals, de Provincie Antwerpen en Pidpa. De werken worden uitgevoerd door aannemersconsortium TM Artes Roegiers – Aelterman - Taveirne voor een totaal bedrag van 53,3 miljoen euro (excl. btw). De Vlaamse Waterweg nv investeert 44,5 miljoen in de verhoging van deze spoorbrug, Infrabel voorziet 5,9 miljoen, de provincie Antwerpen en de stad Herentals investeren elk 1,1 miljoen en Pidpa voorziet 0,7 miljoen.

Opwaardering Albertkanaal in Vlaanderen bereikt nieuwe mijlpaal

Jaarlijks wordt zo'n 40 miljoen ton aan goederen vervoerd over het Albertkanaal, wat gelijkstaat aan het gebruik van twee miljoen vrachtwagens. Met het oog op het vergroten van de capaciteit van het kanaal en het stimuleren van containertransport over water, voert De Vlaamse Waterweg nv een grootschalig programma uit om alle bruggen over het Albertkanaal te verhogen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter. Deze aanpassing biedt de binnenvaart nieuwe perspectieven, waardoor schepen met vier lagen containers veilig en efficiënt kunnen varen.

"De opwaardering van het Albertkanaal is niet alleen een verandering in de fysieke structuur van de bruggen, maar ook een verschuiving in onze transportmodaliteiten. Door de verhoging van de spoorbrug geven we een impuls aan de modal shift van de weg naar het spoor en de waterweg," aldus Koen Anciaux, voorzitter raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv. "Dit versterkt de alternatieven voor vrachtwagentransport en draagt bij aan een verbeterde doorstroming op de weg."
“Met 61 van de 62 bruggen reeds verhoogd, bevindt de laatste brug zich momenteel in de uitvoeringsfase. Vanaf januari 2024 zullen de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen, waarmee een nieuw tijdperk in de binnenvaart wordt ingeluid. Deze ontwikkeling maakt het niet alleen aantrekkelijker voor logistieke spelers en ondernemers om vrachtwagens in te ruilen voor de binnenvaart, maar draagt ook bij aan een duurzamere en efficiëntere toekomst voor het transportwezen in Vlaanderen”, besluit minister Peeters.

Blijf op de hoogte

Alle informatie over de werken aan de spoorwegbrug is te vinden op www.vlaamsewaterweg.be/spoorbrug-herentals. Je kan je er ook inschrijven op een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de werken, fasewissels en hinder.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief