Nieuws

8 februari 2023

Taskforce SALKturbo keurt ‘MIA in Actie’ goed

Vlaams minister Lydia Peeters: “Living lab voor wegenbouwsector”

De SALKturbo-taskforce heeft vandaag het licht op groen gezet voor het project ‘MIA in Actie’. ‘Mia in Actie’ past binnen de overkoepelende SALKturbo-strategie en is een van de projecten die de Limburgse economie moet klaarstomen voor de toekomst. “Met ‘MIA in Actie’ gaan we samen met Living Tomorrow, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Embuild Limburg, UHasselt en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) onderzoek uitvoeren en experimenteren met innovatieve materialen en technieken met als doel die te implementeren in de standaardmaterialen voor wegen- en waterbouwsector”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Met andere woorden: een living lab voor de bouwsector en onderzoeksinstellingen op Campus Diepenbeek. Zo willen we verder bouwen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Vlaanderen.”

Vandaag werken de verschillende overheden met standaardbestekken voor de aanbestedingen van projecten voor o.a. infrastructuurwerken of gebouwen. In die bestekken wordt nog te vaak gebruik gemaakt van klassieke producten en technieken waarbij er weinig ruimte gelaten wordt voor innovatie en duurzaamheid. Met Mia in Actie willen we een Living Lab creëren waar aan samenwerking en co-creatie gedaan kan worden. De betrokkenheid van gebruikers, regelgevende instanties, toeleverende bedrijven en maatschappelijke organisaties in het hele innovatieproces is essentieel.

"Met de uitbouw van een Living Lab of innovatieomgeving op Campus Diepenbeek kunnen we een gestructureerde test- en ontmoetingsomgeving voor nieuwe materialen, producten, technologieën zoals slim verkeersmanagement en technieken in de bouwsector en mobiliteitssector opzetten. De omgeving biedt de mogelijkheid om in real life te testen en te onderzoeken, met als doel de materialen en technieken in de toekomst te gebruiken voor nieuwe projecten”, aldus minister Peeters.
“Binnen MIA in Actie is samenwerking met verschillende partners cruciaal, want alleen door samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen kunnen we het innovatieproces doen slagen. Het succes van innovaties wordt immers niet alleen bepaald door hun technisch vernuft, vaak zijn juist innovaties op organisatorisch en/of maatschappelijk vlak doorslaggevend. Vanuit deze visie werken we als Living Tommorow graag mee aan het slagen van MIA in Actie. Want vanuit ons innovatieplatform brengen we heel wat expertise aan tafel. We werken nu aan onze toekomst!”, duidt Frank Beliën, chairman & founder van Living Tommorow.

Pater Sangersbrug

De SALKturbo-taskforce heeft de Pater Sangersbrug in Maaseik mee opgenomen voor de aanvraag van Efro-middelen binnen het thema ‘Duurzaam Vlaanderen’ dat zich richt op projecten voor het bevorderen van duurzame multimodale stedelijke mobiliteit. De huidige Pater Sangersbrug in Maaseik is sterk verouderd en kreeg nog een extra klap tijdens de waterbom en de hoge waterstanden in de zomer van 2021. Vlaams minister Peeters heeft De Vlaamse Waterweg nv daarom vorig jaar de opdracht gegeven om een nieuwe brug te bouwen, momenteel worden de bouwplannen afgewerkt. “De Pater Sangersbrug vormt een belangrijke verbinding tussen beide Limburgen, ook voor het fietsverkeer. Op een gemiddelde werk/schooldag maken ±1.500 fietsers de oversteek en tijdens het weekend is er ook enorm veel recreatief fietsverkeer. De nieuwe brug zal een duurzame brug worden met beter gescheiden verkeersstromen en veilige fiets- en voetgangerszones”, vertelt minister Peeters.

Foto Belgaimage

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief