Nieuws

19 oktober 2021

Toegankelijke haltes belangrijk aandachtspunt voor minister Peeters

De halte-infrastructuur voor mensen met een beperking toegankelijker maken stond al in meerdere regeerakkoorden maar echte verandering bleef uit. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters maakt hiervan een prioriteit. Met het voorstel dat vorige week vrijdag werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, verankert de minister haar Masterplan Toegankelijke Haltes in haar beleid. “De toegankelijkheidscijfers van alle geïnventariseerde haltes in Vlaanderen zijn niet goed”, aldus minister Peeters. “Op 18 oktober 2021 was slechts 13,3% van de haltes, die worden bediend door het reguliere stads- en streekvervoer, toegankelijk voor personen met een motorische beperking”, aldus minister Peeters. “Voor personen met een visuele beperking lag dat cijfer nog lager op 6,4%. Om die cijfers omhoog te krijgen maak ik van toegankelijke haltes een prioriteit voor het Agentschap Wegen en Verkeer en voorzie ik subsidies voor lokale besturen voor hun haltes langs gemeentewegen.”

Vorige week vrijdag lag het voorontwerp van besluit over de haltes en halte-infrastructuur op de Vlaamse regeringstafel. Door de goedkeuring verankert minister Peeters haar Masterplan Toegankelijke Haltes in haar beleid. Dat masterplan heeft als doelstellingen: 50% van de haltes van het kernnet en aanvullend net moeten toegankelijk zijn tegen 2030 en 100% van de haltes opgenomen in een Hoppinpunt (vervoersknooppunt) moeten autonoom toegankelijk zijn voor personen met een motorische en visuele beperking tegen 2030.

Dat een masterplan nodig is, bewijzen de cijfers. In zijn totaliteit is vandaag 13,3% van de haltes toegankelijk voor personen met een motorische beperking. Voor mensen met een visuele beperking gaat het respectievelijk om 6,4.

Lokale besturen: belangrijke partners

62% van de huidige haltes ligt langs gemeentewegen. De lokale besturen zijn dan ook dé partner in de aanpak van de (her)aanleg van toegankelijke haltes en krijgen ondersteuning van uit Vlaanderen. “We voorzien een subsidie van 5.000 euro per halte die ofwel toegankelijk aangelegd wordt of heringericht wordt tot een toegankelijke halte voor personen met een motorische of visuele beperking.” Daarnaast wordt ook een coaching traject ‘Masterplan toegankelijke haltes’ georganiseerd waarbij lokale besturen ondersteund worden door Inter, Agentschap Toegankelijk Vlaanderen bij de opmaak van een actieplan. Vlaanderen organiseert bovendien tweejaarlijks de uitreiking van de award “Meer Mobiele gemeente” voor gemeenten of steden die verdienstelijke inspanningen leveren voor het toegankelijk maken van haltes.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Ik roep alle lokale besturen op om in te zetten om meer haltes langs gemeentewegen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking; ze kunnen hiervoor beroep doen op een subsidiemechanisme vanuit Vlaanderen. Voor mij is het belangrijk dat iedereen kan gebruik maken van ons openbaar vervoer.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief