Nieuws

29 juni 2021

Toekomstplannen voor fietsveilige Rijksweg in Lanklaar liggen op tafel

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om de N78 Rijksweg in Lanklaar, Dilsen-Stokkem, te vernieuwen vanaf het kruispunt Rachels tot aan de rotonde met de Boslaan. “Over een afstand van ongeveer drie kilometer komen er vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden en verschillende fietsoversteekpunten. De kruispunten op het tracé worden geoptimaliseerd met het oog op meer verkeersveiligheid”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De voorontwerpplannen liggen nu op tafel en worden tijdens een digitale infosessie op 6 juli toegelicht. 

De N78 is een belangrijke gewestweg in het oosten van Limburg. Maar de focus ligt nog te veel op gemotoriseerd verkeer. Door fors te investeren in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, willen we bij iedereen een fietsreflex aanwakkeren”, zegt minister Lydia Peeters. “Samen met het stadsbestuur maken we in Lanklaar werk van vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden van 3 meter breed aan beide zijden van de Rijksweg. Op de kruispunten langs het tracé komen fietsoversteekpunten. De kruispunten zelf worden ook herdacht zodat ze duidelijker en dus veiliger worden. Op de plaatsen waar dat nog niet het geval was, krijgt de Rijksweg een verhoogde middenberm zodat gevaarlijke oversteekbeweging niet langer mogelijk zijn.”

Twee belangrijke kruispunten die worden aangepakt zijn die ter hoogte van Rachels en de Dorpsstraat. Het kruispunt met Rachels wordt omgevormd tot een ovale keerbeweging zonder verkeerslichten. Aan de Dorpsstraat blijven de verkeerslichten behouden, maar komen er veilige fietspaden en een extra grote bushalte aan de middelbare school IMK Lanklaar. De linksafslagstrook van Dilsen naar Stokkem wordt ook verlengd.

“Het stadsbestuur juicht de werken van het Agentschap Wegen en Verkeer uiteraard toe. Fietsmobiliteit is één van de vijf prioritaire acties uit het beleidsplan 2020-2025 van de stad. Door sterk in te zetten op dit thema, wil het stadsbestuur meer inwoners op de fiets krijgen”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd. “Dilsen-Stokkem is immers een compacte stad, waardoor verplaatsingen binnen de stad zelf perfect met de fiets doenbaar zijn. De verbetering van de fietsinfrastructuur op zowel gemeente- als gewestwegen speelt hierin uiteraard een belangrijke rol”, gaat schepen van Mobiliteit Koen Sleypen verder.

Rioolbeheer Fluvius wil samen met de wegvernieuwing een gescheiden riolering aanleggen. De problematiek rond de wateroverlast door de Vrietselbeek zal daarbij meteen worden aangepakt.

Langere termijn

Een studiebureau heeft de eerste voorontwerpplannen nu uitgetekend en op papier gezet. Hoewel die plannen work-in-progress zijn, geven ze wel al een goed beeld van de toekomstige weginrichting. Daaruit blijkt ook dat er langs het tracé grondverwervingen nodig zijn. De gesprekken hierover worden in de komende periode persoonlijk aangeknoopt met de betrokken eigenaars. De effectieve uitvoering van de werken is voor de komende jaren.

Digitale infosessie op 6 juli

Om alle betrokkenen en geïnteresseerden in de omgeving goed te informeren over de plannen, organiseren AWW, stadsbestuur Dilsen-Stokkem en Fluvius nu al een digitale informatiesessie.

Die sessie is voorzien op dinsdag 6 juli 2021 om 19.30u. Inschrijven daarvoor kan via de webpagina tot maandag 5 juli.

Alle info op www.wegenenverkeer.be/N78Lanklaar
Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief