Nieuws

28 juli 2023

Twee nieuwe ecopassages in Oudsbergen en Lommel

Vlaanderen zet volop in op de bouw van ontsnipperende maatregelen binnen het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). “We kiezen voor een structurele aanpak van prioritaire knelpunten over heel Vlaanderen”, aldus Vlaams ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters. “Zo wordt in Lommel en Oudsbergen begin volgend jaar gestart met de aanleg van twee ecopassages. Het gaat om een ecoduct van 60 meter breed over de N71 in Lommel aan het Waaltjesbos en een ecovallei met een onderdoorgang van 65m aan de N76 in Oudsbergen ten zuiden van de terril van Zwartberg.”

Ministers van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en van Omgeving Zuhal Demir nemen heel wat ontsnipperende maatregelen (wildrasters, ecoducten, ecotunnels en -passages,…) om ecologische barrières op te heffen langs en op onze gewest- en autosnelwegen. De verschillende administraties hebben samen het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) gelanceerd. De totale investeringskosten voor deze projecten worden voor de helft gedragen door beide ministers. In het kader van dit Actieprogramma worden nu ook deze ecopassages versneld gebouwd.

Minister Peeters: ‘’Vanuit mijn beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zetten we in Vlaanderen volop in op ontsnipperingsmaatregelen. Waar we nieuwe en grote infrastructuurwerken uitvoeren, denken we altijd mee aan de omgeving en hoe we alles landschappelijk kunnen inpassen. Daar waar nodig, bouwen we ook samen met de andere beleidsdomeinen aan ecorasters of ecoducten en andere maatregelen die meteen grote winsten kunnen realiseren op het terrein. De verdere uitrol van deze ontsnipperingsmaatregelen moet gevaarlijke verkeerssituaties met overstekend wild voorkomen. Ook hier focus ik op het omlaag krijgen van het aantal menselijke slachtoffers in het verkeer.”
Minister Demir: ‘"Vlaanderen is een postzegel groot en dichtbebouwd. Bovendien is de weinige natuur die we hebben vaak doorkruist door wegen die migratie van onze dieren verhinderen. Het Vlaams actieplan Ecologische Ontsnippering zal die tanker keren via de aanleg van ecoducten, ecotunnels en afrastering. We zien dat het ecoduct in de Hoge Kempen een groot succes is: grote en kleine viervoeters passeren dagelijks onverstoord de autostrade. Dat succesverhaal gaan we nu ook uitbouwen in Lommel en Oudsbergen."

Dankzij de financiering door de Europese Unie (NextGenerationEU) in het kader van het project Vlaamse veerkracht VV105 (ontsnipperen Vlaams landschap), kan dit project ook snel uitgevoerd worden.

Ecoduct N71 in Lommel

Dit ecoduct grenst aan het Waaltjesbos en zorgt voor een belangrijke verbindingsfunctie tussen andere boskernen door de centrale ligging tussen Kattenbos, Pijnven en de Lommelse Sahara en Blekerheide. De N71 vormt een barrière voor verschillende soorten, daarom wordt op het ecoduct een natte, droge en overgangszone aangelegd, zodat alle mogelijke doelsoorten er gebruik van kunnen maken.

Ecovallei N76 Oudsbergen

Deze ecovallei komt ten zuiden van de terril van Zwartberg aan de N76 in Oudsbergen. De N76 wordt op pijlers gezet, waaronder het landschap eronder doorloopt. De zuidhellingen hier kennen een warm microklimaat, dat belangrijk is voor de lokale flora en fauna. De ecovallei sluit ook aan op al geplaatste ecorasters waardoor de efficiëntie verhoogt.

Voor beide ecopasages is het de bedoeling om zo snel mogelijk te starten met de bouw. Dat kan eind dit jaar zijn of begin volgend jaar, afhankelijk van de beschikbaarheden van de aannemer en het weer. De werken duren ongeveer anderhalf jaar.

Voor de realisatie van deze twee ontsnipperende maatregelen werkt het Departement Omgeving en De Werkvennootschap samen met Ondernemingen Jan De Nul nv. Deze samenwerking is tot stand gekomen via een concurrentiegerichte dialoogprocedure. Onderneming Jan De Nul nv staat in voor het ontwerp, de vergunning en de bouw van de ecopassages, hierbij bijgestaan door studiebureau Sweco.


Meer info over VAPEO: https://wegenenverkeer.be/nieuws/vapeo-vlaams-actieprogramma-ecologische-ontsnippering

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief