Nieuws

8 januari 2022

Update leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Op 21 december bereikte de Vlaamse regering een akkoord rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De Vlaamse regering voorziet dit schooljaar 11 miljoen euro extra voor onder meer verschillende soorten van bijkomende vervoersmiddelen en de nodige busbegeleiding. “Intussen werden een 200-tal scholen buitengewoon onderwijs waar een enkele rit langer duurt dan 90 minuten gecontacteerd”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “De Lijn liet mij ook weten dat 80 van de 120 zones reeds hertekend werden en dat de aangepaste planningen aan de betrokken scholen werden bezorgd. Vanaf eind januari gaan we de eerste verbeteringen op het terrein zien.”

Op woensdag 22 en donderdag 23 december werden de ongeveer 200 scholen type buitengewoon onderwijs op de hoogte gebracht dat ze tijdens de kerstvakantie gecontacteerd zouden worden door de dienst leerlingenvervoer van De Lijn. “Intussen kregen de scholen in 80 van de 120 zones een e-mail van De Lijn met een aantal voorstellen om hun leerlingenvervoer te optimaliseren. Hier gaat het momenteel over 180 extra ritten. Dat voorstel is intussen – met de scholen die gereageerd hebben – doorgesproken en eventueel ook aangepast”, duidt minister Peeters.

Taxi’s en minibusjes

Daar waar de ritten door collectief vervoer alsnog te lang zijn, roept minister Peeters op gebruik te maken van taxi’s en minibusjes. “Het is belangrijk dat we voor bepaalde kinderen aangepast maatwerk kunnen bieden. De Lijn liet mij weten dat ze het nieuwe bestek hierover intussen opgesteld hebben”, zegt minister Peeters. Ook belangrijk: voor groepen onder de 6 leerlingen is geen leerlingenbegeleiding nodig.

Vlaams minister Lydia Peeters: “De afgelopen twee weken hebben mijn kabinet en De Lijn niet stilgezeten. Alle scholen werden gecontacteerd en in 80 van de 120 zones leerlingenvervoer ontvingen de scholen een aangepast voorstel. Die scholen die snel reageren, gaan dus ook sneller hun nieuw leerlingenvervoer, dat ervoor moet zorgen dat geen enkele leerling nog langer dan 90 minuten per rit op de bus zit, gerealiseerd zien. De scholen die nog niet gereageerd hebben, roep ik dus op om dit snel te doen.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief