Nieuws

12 februari 2021

“Van elke bebouwde kom in Vlaanderen een zone 30 maken, is geen zaligmakende oplossing”

Lydia Peeters pleit voor gecoördineerde aanpak van onaangepaste of overdreven snelheid in het verkeer

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is geen voorstander van de invoering van een algemene snelheidsbeperking van 30 km/u in elke bebouwde kom in Vlaanderen. Ook tijdens de digitale provinciale verkeersveiligheidstafels bleek dat daar geen draagvlak voor is.

“Lokale besturen zijn het best geplaatst om in te schatten welke verkeersregeling moet gelden in hun stad of gemeente. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanleg van fietsstraten, het creëren van venstertijden voor vrachtwagens in schoolomgevingen, maar ook voor de invoering van een zone 30”, aldus Lydia Peeters, die hierover in dialoog ging met de lokale besturen en lokale politiezones.

De organisatie van de digitale provinciale verkeersveiligheidstafels is een nieuw initiatief van minister Peeters dat kadert in de voorbereidingen voor de actualisatie van het verkeersveiligheidsplan, dat tegen de zomer moet klaar zijn. Bedoeling is om te detecteren wat er leeft bij de lokale besturen, kennis en informatie te verzamelen en bij te sturen waar nodig in administratieve processen om zo tot een gedragen beleid te komen inzake verkeersveiligheid en infrastructurele ingrepen.

Overdreven of onaangepaste snelheid ligt vaak aan de basis van heel wat ernstige verkeersongevallen en dat kan en mag niet getolereerd mag worden. Niet op een snelweg, niet op een gewestweg en al zeker niet in een bebouwde kom. Maar dit probleem los je niet op door van elke bebouwde kom een zone 30 te maken, aldus Lydia Peeters. Ook educatie, sensibilisering en handhaving zijn essentieel. Sinds kort kunnen de lokale besturen GAS-boetes gebruiken voor een gedegen handhavingsbeleid in zone 30 en 50. Daarenboven moet onze infrastructuur veilig en comfortabel ingericht zijn en dienen knelpunten of gevaarlijke punten zo snel mogelijk verholpen. Een gecoördineerde aanpak is dus een absolute noodzaak.

“Meermaals gaan stemmen op om elke bebouwde kom om te vormen tot een zone 30. Uit het overleg met de lokale besturen heb ik alleszins onthouden dat het een zeer moeilijke evenwichtsoefening is. Je kan in Vlaanderen een stedelijke omgeving immers niet vergelijken met meer perifere gebieden. Het snelheidsregime moet bovendien geloofwaardig blijven en in overeenstemming zijn met de weginrichting of de lokale omstandigheden. Daarom is er de absolute noodzaak om dit à la carte te bekijken en lokale besturen zijn dan ook het best geplaatst om lokale situaties te beoordelen ongeacht wie de wegbeheerder is. Om die reden hebben we tijdens de verkeersveiligheidstafels ook alle overlegstructuren met onze administraties voorgesteld en input gevraagd om de werking ervan te optimaliseren zodat knelpunten kunnen verholpen worden en finaal dossiers versneld gerealiseerd kunnen worden”, besluit Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief