Nieuws

11 maart 2021

Veilige oversteekplaatsen met drukknop voor fietsers en voetgangers op Rijksweg in Maasmechelen-centrum

N78, Maasmechelen

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Het Agentschap Wegen en verkeer (AWV) vernieuwt dit voorjaar de bestaande voetgangersoversteekplaatsen aan de Heirstraat en de Hermanslaan op de N78 Rijksweg in Maasmechelen. Er komen twee beveiligde oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers met verkeerslichten, uitgerust met een drukknop om groentijd aan te vragen. Het gaat om een verbetering op een belangrijke schoolroute in Maasmechelen die past in een ruimer kader om oversteken op de Rijksweg veiliger te maken.” De concrete uitvoering is gepland voor dit voorjaar en zou een drietal maanden duren.

Noodzaak van veilig oversteken in schoolomgeving

Het verbeteren en beveiligen van de oversteekbewegingen voor fietsers en voetgangers op de N78 Rijksweg in Maasmechelen staat hoog op de agenda van AWV. Door de lintbebouwing met handelszaken langs de N78, als ook de vele scholen in de directe omgeving, steken dagelijks heel wat fietsers en voetgangers de gewestweg over. Er zijn vandaag al verschillende voetgangersoversteekplaatsen aanwezig, maar die volgen elkaar te kort op en dat zorgt soms voor verminderd overzicht op de drukke 2x2-rijweg die de Rijksweg is.

Twee beveiligde oversteekplaatsen met verkeerslichten

“In het nieuwe ontwerp worden de vier bestaande zebrapaden gebundeld tot twee fiets- en voetgangersoversteekplaatsen uitgerust met verkeerslichten. Via een drukknop kunnen fietsers en voetgangers een groenfase aanvragen en zo veilig oversteken. Op andere momenten staan de verkeerslichten continu op groen zodat de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer gegarandeerd blijft”, zegt minister Peeters.

Ter hoogte van de oversteekplaatsen zal AWV ook plaatselijk de fietspaden heraanleggen. Er komen daarbij ruime opstelzones zodat de fietsers die wachten om over te steken het doorgaand fietsverkeer niet hinderen.

Aan de oversteekplaatsen die verdwijnen wordt de middenberm van de N78 dichtgezet.

Compacte aansluitingen zijwegen

De aansluitingen van de Heirstraat, de Hermanslaan en de Boudewijnlaan worden ter hoogte van de Rijksweg ook mee vernieuwd. AWV zal er de aansluitingen compacter maken door de middengeleider te verwijderen. Op die manier wordt in- en uitrijdend verkeer gebundeld via één aansluiting. Dat is voor iedereen duidelijker. Bovendien ontstaat er zo ook extra ruimte voor fietsers en voetgangers.

De oostelijke tak van de Heirstraat zal je na de werken enkel nog via de ventweg kunnen bereiken (oprijden vlak na de Hermanslaan). De toekomstige situatie wordt met andere woorden vergelijkbaar met die van de westelijke tak van de Heirstraat.

Bekijk de gedetailleerde ontwerpplannen van beide oversteekpunten op www.wegenenverkeer.be/maasmechelen

Uitvoering voorjaar 2021

De werken zijn gepland voor dit voorjaar, met een vermoedelijke startdatum in mei. De uitvoeringstermijn bedraagt een drietal maanden. Voorafgaand zullen de nutsmaatschappijen ook nog de leidingen en kabels van de nutsvoorzieningen vernieuwen.

De concrete minderhinder-maatregelen worden op dit moment nog verfijnd. Er zal enige hinder zijn voor het doorgaand verkeer op de N78. De lokale bereikbaarheid blijft gegarandeerd via de omliggende zijwegen. Voor fietsers en voetgangers zal er een duidelijke omleiding gelden die hen rond de werfzone stuurt.

Opgelet: deze planning is steeds onder voorbehoud

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief