Nieuws

15 juni 2022

Verandering bij de technische controle vanaf 1 juli

“Roetfilterfraude pakken we aan”

Vanaf 1 juli 2022 zetten het Vlaamse, het Brusselse en het Waalse gewest een nieuwe stap in de strijd tegen luchtvervuiling. Aan de technische keuring van de wagen wordt een nieuwe roetfiltertest toegevoegd, zodat wagens zonder of met een defecte roetfilter niet meer door de technische keuring geraken. Deze test, met een zogenaamde PN-teller/deeltjesteller wordt vanaf 1 juli 2022 in alle Belgische keuringscentra toegepast. Hiermee wordt België een voorloper in Europa wat betreft de strijd tegen luchtvervuiling.

Er is lang gesproken over de roetfilterfraude, wij pakken ze nu aan. De maatregel is vooral op gericht om fraudeurs, mensen die bewust rondrijden met een defecte roetfilter of die bewust hun roetfilter verwijderen, eruit halen bij de technische controle”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Laat dit een waarschuwing zijn voor die fraudeurs en ik hoop dan ook dat ze zich in regel stellen en alsnog opnieuw een werkende roetfilter installeren. Onze luchtkwaliteit én gezondheid zijn van enorm belang. Deze maatregel past bovendien binnen de engagementen van het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030.”

Uit een studie van sectorfederatie GOCA Vlaanderen blijkt dat de deeltjesteller (PN-teller) in staat is om slechtwerkende of gemanipuleerde roetfilters snel en efficiënt te detecteren. Uit de studie bleek dat bij gemanipuleerde of volledig defecte roetfilters de deeltjesconcentratie hoger dan 1 miljoen deeltjes per cm³ bedraagt. Bij een slechtwerkende roetfilter ligt de huidige waarde tussen 250 000 en 1 miljoen deeltjes per cm³. Bij een goedwerkende roetfilter ligt de waarde onder de 50 000 deeltjes per cm³. Gefraudeerde of slechtwerkende roetfilters hebben een grote negatieve impact op de luchtkwaliteit. De drie ministers van verkeersveiligheid, Lydia Peeters (Vlaamse Regering), Elke Van den Brandt (Brusselse regering) en Valérie De Bue (Waalse regering) die bevoegd zijn voor de technische controle van voertuigen sloten daarop een akkoord om vanaf 1 juli 2022 de deeltjesteller (PN-teller) als meetmethode toe te passen bij dieselvoertuigen met euronorm 5 en hoger.

In eerste instantie zullen enkel personenvoertuigen (categorie M1) en licht vrachtwagens (categorie N1) aan deze nieuwe test onderworpen worden. Indien de meetwaarde meer dan 1 miljoen deeltjes per cm³ bedraagt dan wordt dit als een groot gebrek beoordeeld en de geldigheid van het keuringsbewijs wordt tot 15 dagen beperkt zodat de eigenaar in staat is om dit gebrek te laten herstellen. Indien de meetwaarde tussen 250 000 en 1 miljoen deeltjes per cm³ ligt dan wordt dit als een klein gebrek beoordeeld. Op het keuringsbewijs wordt een waarschuwing vermeld en dit gedurende de overgangsperiode van 2 jaar. Ondertussen is de studie opgestart om na te gaan of het toepassingsgebied uitgebreid kan worden naar zware vrachtwagens, bussen en benzinevoertuigen.

Met deze geavanceerde technische controle loopt België voor op de andere Europese landen. De Europese richtlijn 2014/45/EU legt de opaciteitsmeter op als meetmethode om dieselvoertuigen op uitstoot te controleren. De opaciteitsmeter is een goed middel om dieselwagens zonder roetfilter te controleren, echter voor voertuigen met een roetfilter waarborgt de opaciteitsmeter niet het beoogde resultaat waardoor fraude met de roetfilter niet gedetecteerd kan worden. Met deze PN-teller gaat België dus een stap verder in het meten en bestrijden van luchtvervuiling. België heeft dan ook de ambitie om op Europees niveau te pleiten voor de invoering van deze testmethode.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief