Nieuws

12 februari 2021

Vergroening De Lijn blijft op koers

De vergroening van de vloot van De Lijn komt in een volgende fase, vandaag werd een shortlist bepaald van kandidaten voor de ombouw van de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen. "De stelplaatsen van Genk-Winterslag, Kortrijk en Destelbergen zullen de eerste e-bussen ontvangen, er werd voor deze locaties gekozen op basis van objectieve criteria. De stelplaatsen zullen ook worden omgebouwd met de bijhorende laadinfrastructuur. De Vlaamse Regering zet zo samen met de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn volop in op duurzaamheid en de vergroening van het wagenpark. Een duidelijke ambitie", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

De shortlist van kandidaten volgt na de publicatie op 14 december verleden jaar van een vierdelige aanbesteding: de aankoop van 200 e-bussen, de ombouw van ongeveer 10 stelplaatsen, de begeleiding door een studiebureau van deze ombouw en een algemene begeleidingsopdracht. De aankoop van de e-bussen is intussen ondergebracht in een nog te publiceren openbare procedure. De kandidaturen voor de drie andere onderdelen zijn beoordeeld en de gedetailleerde bestekken uitgewerkt. 

"De eerste 63 e-bussen worden toegewezen aan de stelplaatsen van Genk-Winterslag, Kortrijk en Destelbergen. Deze beslissing is genomen op basis van objectieve criteria, waarbij technische en juridische haalbaarheid centraal stonden. Zo beschikken deze stelplaatsen over voldoende ruimte en hebben ze een eigen onderhoudscentrum", zegt Vlaams minister Lydia Peeters. "Aangezien ze eigendom zijn van De Lijn, kan de samenwerking met bijkomende partners, waaronder Fluvius, geoptimaliseerd worden, wat een snellere implementatie mogelijk maakt. Zo kan uit de voorbereiding en implementatie van de ombouw van deze stelplaatsen de nodige expertise opgebouwd worden om de latere uitrol van het volledig EBS-programma, met grotere aantallen e-bussen en stelplaatsen, zo vlot mogelijk te laten verlopen."

In de loop van 2023 zullen de eerste stelplaatsen en hun e-bussen operationeel zijn. Ze zullen ingezet worden op trajecten die ook andere steden zullen aandoen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief