Nieuws

7 september 2020

Verkeersbord ‘rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers’ wordt uitgerold langs Vlaamse gewestwegen

Het verkeersbord ‘rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers’ (B22/B23) is al terug te vinden op een aantal gemeentewegen, o.m. in Leuven en Gent. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zijn overeengekomen om het nu ook officieel uit te rollen langs Vlaamse gewestwegen. Hierdoor zullen fietsers vaker rechtdoor of rechtsaf kunnen wanneer de verkeerslichten rood of oranjegeel zijn. Heel wat steden en gemeenten zijn vragende partij om dit bord te kunnen plaatsen op kruispunten die zich daartoe lenen. Lokale besturen kunnen aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vragen om het te plaatsen, met een gemotiveerd advies van de lokale politie.

Positieve evaluatie in pilootgemeenten

Het verkeersbord ‘rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers’ (B22/B23) werd al in 2011 in de Wegcode opgenomen en wordt onder meer in pilootgemeenten Dilbeek, Gent, Haacht, Leuven en Sint-Niklaas toegepast. Het gebruik ervan is telkens positief geëvalueerd. 

’Het verkeersbord ‘rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers’ is goedkoper en gemakkelijker toepasbaar dan een technische aanpassing aan de verkeerslichten. Fietsers staan soms tot één vijfde van hun reistijd te wachten voor het rode licht. Samen met de lokale besturen wil ik fietsen efficiënter en aantrekkelijk maken, dit door situaties aan te pakken waar ‘zinloos rood’ momenteel het traject onderbreekt. De nieuwe verkeersborden hebben geen negatief effect op de verkeersveiligheid, maar fietsers zullen er wel tijd door winnen,’ stelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Initiatief bij de gemeente

Vlaamse steden en gemeenten kunnen de borden B22/23 vanaf vandaag aanvragen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), na positief advies van de lokale politie. Die beoordeelt de specifieke verkeerssituatie zodat de veiligheid van fietsers gegarandeerd blijft. AWV zorgt voor de plaatsing van de borden en wijst op eventueel bijkomende aandachtspunten.

‘Eerder paste AWV het principe rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers in Vlaanderen enkel toe via een extra verkeerslicht, wanneer de verkeerslichtenregeling herzien werd. De nieuwe procedure maakt het voor een gemeente makkelijker om zelf initiatief te nemen en een eigen mobiliteitsbeleid te voeren. Gemeenten kennen de situatie ter plekke het beste en kunnen zeer goed inschatten waar dit bord aangewezen is,’ stelt Wim Dries, voorzitter van de VVSG.
Schepen van Mobiliteit in Leuven David Dessers bevestigt: ‘In Leuven hebben we rechtdoor/rechtsaf vrij voor fietsers al ingevoerd aan vijf kruispunten langs gemeentewegen. Binnenkort komen daar nog een vijftiental kruispunten aan gewestwegen bij. Daar zijn we blij om. We zijn ook tevreden dat de Vlaamse Overheid ervoor kiest om dit op een eenvoudige, eenduidige manier aan te duiden met het verkeersbord in plaats van met speciale verkeerslichten. De uitgespaarde middelen kunnen worden geïnvesteerd in slimme fietsdetectie.’

Veiligheid voorop

‘Gemeenten zullen een afweging maken, waarbij de veiligheid van alle weggebruikers voorop staat. Op complexe kruispunten of plaatsen waar veel voetgangers oversteken, moet je dat bord bijvoorbeeld niet plaatsen,’ zegt minister Lydia Peeters.

Steden en gemeenten kunnen uiteraard bij VVSG en Fietsberaad Vlaanderen terecht voor aandachtspunten bij de invoering van dit bord.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief