Nieuws

22 december 2021

Verkeersveilig vernieuwing Rijksweg tussen Dilsen en Rotem is klaar: morgen opnieuw alle verkeer mogelijk

N78, Dilsen-Stokkem

De vernieuwing van de N78 Rijksweg tussen Dilsen en Rotem is klaar. “Het wegvak is uitgerust met vrijliggende fietspaden en een extra rijstrook voor verkeer. Ter hoogte van de Ritserstraat ligt er een keerpunt. De ingreep verbetert zowel de veiligheid als de doorstroming”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Morgen, donderdag 23 december, gaat in de loop van de dag de rijweg voor alle verkeer open.

Net voor het ingaan van het kerstverlof, en mooi binnen de vooropgestelde termijn, is de vernieuwing van de Rijksweg tussen Dilsen en Rotem klaar. Sinds augustus van dit jaar rijdt verkeer er over versmalde rijstroken en volgen fietsers een omleiding via de Hoogbaan. Morgen, donderdag 23 december, wordt in de loop van de dag de tijdelijke signalisatie verwijderd en is opnieuw alle verkeer mogelijk via de gloednieuwe weginfrastructuur.

Minister Lydia Peeters: “De vernieuwing is alweer een stap vooruit voor meer veiligheid op onze gewestwegen in Dilsen-Stokkem, in het bijzonder voor de fietsers. De Rijksweg heeft hier nu aan weerskanten vrijliggende fietspaden en een groenstrook. Verkeer kan in elke richting over een extra rijstrook, zoals de zone tussen Rotem en Elen. In het midden van de weg ligt een niet-overrijdbare middengeleider. De aansluiting met de Ritserstraat dient daarom als keerpunt, waar je als fietser veilig in twee tijden kan oversteken.”

Begin volgend jaar moet AWV enkel nog de rode triflex of markering aanbrengen op het fietspad ter hoogte van het fietsoversteekpunt. De winterse temperaturen zijn daarvoor momenteel niet gunstig genoeg. Dan worden ook de reflectorpaaltjes geplaatst rond de groenzones.

Alle info op www.wegenverkeer.be/dilsen-stokkem

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief