Nieuws

24 januari 2023

Verkeersveiligheidsexperten gaan ter plaatse bij Antwerpsesteenweg en de Land van Waaslaan in Gent

“We verbreden de fietspaden en installeren verkeerslichten”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters ging maandag 23 januari samen met verkeersveiligheidsexperten naar de Antwerpsesteenweg en de Land van Waaslaan in Gent voor een zogenaamde MIA Quick Scan. Dat is een nieuw initiatief in de MIA-beleidsvisie (MIA staat voor Mobiliteit Innovatief Aanpakken) waarmee minister Peeters korter op de bal wil spelen bij situaties waar een subjectief verkeersonveiligheidsgevoel heerst of na zware of dodelijke ongevallen. “Het team heeft samen met een delegatie van het buurtcomité ‘Veilig 9040’, een aantal locaties bezocht om zich een beter beeld te kunnen vormen van de problematiek op de Antwerpsesteenweg en de Land van Waaslaan. We gaan alvast de fietspaden verbreden tussen de Schoolstraat en de Arenbergstraat en op verschillende kruispunten op de N70 installeren we verkeerslichten. Doel is de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in deze buurt drastisch te verhogen”, aldus Peeters.

Op en vlak bij de Antwerpsesteenweg vonden eind november twee ongevallen plaats. Het buurtcomité, dat de onveilige situaties aankaartte, werd toen ontvangen op het kabinet. Vlaams minister Lydia Peeters reageerde door meteen haar goedkeuring te geven voor de invoering van een snelheidsverlaging van 30km/uur op de Antwerpsesteenweg. De minister gaat nu nog een stap verder en heeft een team van verkeersveiligheidsexperten maandag 23 januari de omgeving laten ‘scannen’.

“De experten bezochten een aantal concrete punten op de Antwerpsesteenweg en de Land van Waaslaan. Het buurtcomité was ook aanwezig omdat zij aan de experts waardevolle input konden geven over de gevaarlijke locaties en over het subjectief gevoel van verkeersonveiligheid . Tijdens zo’n scan beperken we ons niet tot de infrastructurele analyse van het punt dat als gevaarlijk wordt beschouwd, maar bekijken we de volledige omgeving. Door het té snel invoeren van bepaalde maatregelen of aanpassen van de infrastructuur op een specifieke locatie bestaat immers het risico dat je het probleem verplaatst, en dat proberen we uiteraard te vermijden. We willen komen tot een duurzame verkeersveilige omgeving”, duidt minister Peeters.

Na het bezoek formuleren de experten op korte termijn enkele aanbevelingen op maat van de onderzochte punten.

“De aanbevelingen moeten zeer snel omgezet kunnen worden naar acties op het terrein. Er zijn al ongevallen gebeurd en het buurtcomité geeft ook aan dat er potentieel nog verkeersonveilige situaties zijn. We mogen dus absoluut niet wachten en zo snel mogelijk inzetten op ‘quick wins’ die de verkeersveiligheid maar ook de leefbaarheid verhogen. Daarnaast kijken we ook verder dan de infrastructuur en wordt nagegaan op welke manier gevaarlijk gedrag moet worden aangepakt. Zo bestuderen we bijvoorbeeld ook de resultaten van snelheidsmetingen die door de politie werden uitgevoerd ”, besluit minister Peeters.

Verbreden fietspaden en installeren verkeerslichten

Vlaams minister Peeters maakte maandag alvast enkele eerste ingrepen bekend. Zo worden in het voorjaar de fietspaden tussen de Schoolstraat en de Engelbert van Arenbergstraat (ongeveer 200 meter) verbreed door een aanpassing van de markeringen. Fietsers krijgen hierdoor meer ruimte en worden niet meer rakelings gepasseerd door voertuigen. In de loop van 2023 plaatsen we ook verkeerslichten op enkele kruispunten op de N70:

  • N70 x Jef Crickstraat
  • N70 x N70a
  • N70 x Kleine Schuurstraat – Oude Bareelstraat

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief