Nieuws

30 juni 2023

Vernieuwde Grote Baan (N70) in Melsele officieel geopend: Van drukke verkeersas naar leefbare, veilige en vlotte verbindingsweg

Vandaag openden het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Beveren officieel de vernieuwde Grote Baan (N70) in Melsele. Vanaf de Essendreef tot net voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en de Snoeckstraat onderging de N70 een complete metamorfose. De doortocht van ongeveer 2 kilometer werd omgevormd tot een leefbare, veilige en vlotte verbindingsweg voor elke weggebruiker. Goed voor een gezamenlijke investering vanuit Vlaanderen en de gemeente Beveren van 11 miljoen euro.

De ingrijpende werkzaamheden duurden in totaal net iets meer dan 2,5 jaar. De complete metamorfose van de weg is nu een feit, maar de omleidingen hadden wel een behoorlijke impact op de omgeving en de achterliggende woonwijken. Om de buurt te bedanken voor hun geduld organiseerden AWV en de gemeente Beveren een feestelijke inhuldiging op het Kerkplein van Melsele. Na de protocollaire knip van het lintje volgde een kleurrijke optocht over de gloednieuwe N70 naar het Kerkplein.

“De eerste echte schop in de grond dateert al van de voorbereidende nutswerken in 2019. In januari 2021 ging de effectieve heraanleg van start en die zou aanvankelijk twee jaar duren. De aangetroffen PFOS-vervuiling heeft ons echter een half jaar vertraging gegeven. Vandaag mogen we eindelijk de volledig vernieuwde Grote Baan openen voor alle verkeer,” vertelt Vlaams minister Peeters trots. “Het langverwachte eindresultaat is voor elke weggebruiker een grote vooruitgang op vlak van veiligheid en comfort. De enkelrichtingsfietspaden, de veilige oversteken, de aanleg van ovondes en vrije busbanen maken van deze drukke verkeersas een leefbare en tegelijk vlotte verbinding, die bovendien ook werd vergroend.”
“Het kostenplaatje voor dit project bedroeg 12 miljoen euro (inclusief btw). Een gezamenlijke investering van het gemeentebestuur van Beveren en de Vlaamse overheid. Dankzij deze nauwe samenwerking hebben we het project tot een goed einde kunnen brengen. Dit is het eindpunt van lange omleidingen en veel werkzaamheden. Bewoners en handelaars moesten door een zure appel bijten, maar kunnen nu de vruchten plukken van de totale make-over. Namens het gemeentebestuur bedanken we graag iedereen voor hun geduld en begrip,” vertelt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Jeroen Verhulst.

Comfortabele fietspaden en voetpaden

In de volledige projectzone werden comfortabele enkelrichtingsfietspaden en voetpaden aan elke zijde van de weg aangelegd. Langs het hele traject zijn meerdere veilige oversteken met een middeneiland voorzien. Zo kunnen voetgangers en fietsers in twee tijden oversteken.

Veilige schoolomgeving en ruimte om te parkeren

In de omgeving van de school aan de ovonde met de Sint-Elisabethstraat werd een zone 30 ingevoerd met twee kiss-and-ride stroken op de N70. Langs het hele traject is parkeren aan weerszijden mogelijk op stroken tussen de bomen. Aan de Alexander Farnèselaan biedt een nieuwe parkeerzone extra plaats en de parking tegenover OC De Boerenpoort werd beter toegankelijk gemaakt.

Vrije busbanen

Bepaalde delen van de Grote Baan zijn uitgerust met een aparte busbedding. Het gaat over ruim 400 meter vrije busbanen vanaf de ovonde aan de Sint-Elisabethstraat tot aan het kruispunt met de Snoeckstraat en 600 meter tussen de ovonde aan Pareinpark en de Essendreef. Bussen verlaten de ovondes telkens via een lichtenregeling in voorrang. In combinatie met de centraal gelegen busbanen krijgt het openbaar vervoer zo een vlotte doorgang over de N70, zeker bij druk verkeer. Ook de bushaltes werden gemoderniseerd, toegankelijker gemaakt en uitgerust met een schuilhuisje en fietsenstalling.

Een groene doortocht

Bomen, hagen en heesters langs het hele traject zorgen ervoor dat de doortocht door Melsele zijn groene karakter behoudt. Elke zone kreeg een aangepaste beplanting met kleinere straatbomen in het centrum en grotere erbuiten. De historische eiken tussen OC Boerenpoort en Sint-Elisabethstraat werden behouden en kregen versterking van nieuw aangeplante eiken. Daarnaast vormen de ovondes telkens een groene toegangspoort tot Melsele. De groene invulling van deze ovondes zal bovendien de snelheid van aankomend verkeer milderen. In combinatie met de verlaagde maximumsnelheid van 50km/u moet zo de veiligheid en leefbaarheid verbeteren.

Foto ©Wegen en Verkeer

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief