Nieuws

23 juni 2020

Vernieuwing bushalte en middenberm voor vlottere doorstroming aan verkeerslichten Rotem

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt tijdens de zomer de bushalte op de Rijksweg (N78) in Rotem (Dilsen-Stokkem), ter hoogte van de verkeerslichten met de Kempenstraat, rijrichting Dilsen. Op de gewestweg wordt meteen de middenberm benut om twee rijstroken aan te leggen richting het kruispunt. Zo wordt de huidige flessenhals weggewerkt. De eerste voorbereidingen starten op 29 juni. Tegen eind augustus zijn de werken klaar. Het gemotoriseerd verkeer kan steeds voorbij de werfzone rijden.

De nieuwe bushaven aan de buitenzijde van de gewestweg zorgt ervoor dat de bussen niet meer op de rijweg halteren. Door meteen de huidige middenberm te benutten, komt er in de breedte ruimte vrij om verkeer vanuit Maaseik op 2 rijstroken te houden. Zo verdwijnt de huidige flessenhals richting kruispunt.

De nieuwe bushalte wordt aangelegd volgens de huidige normen op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en comfort. Deze ingrepen verhogen de veiligheid en het comfort voor de gebruikers van het openbaar vervoer, en zullen de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer aan het kruispunt aanzienlijk verbeteren.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: "Deze ingreep stond al enkele jaren op de agenda, dus ik ben blij dat we eindelijk kunnen overgaan tot actie. Er zijn bovendien plannen om later dit jaar de Rijksweg tussen Rotem en Dilsen ook opnieuw op twee keer twee rijstroken te brengen. Dat zal een vlottere verkeersafwikkeling in de omgeving alleen maar ten goede komen. Goed voor de doorstroming in Dilsen-Stokkem."

Minderhinder-maatregelen: gefaseerde uitvoering en fietsomleiding
Vanaf 29 juni tot het bouwverlof worden er twee weken voorbereidende werken uitgevoerd door de nutsmaatschappijen. Deze vinden plaats in de zijbermen en veroorzaken weinig of geen hinder.

De hoofdaannemer start begin augustus met de vernieuwing van de middenberm en aansluitend de aanleg van de bushaven. Deze werken zullen een maand in beslag nemen.
Het doorgaand gemotoriseerd verkeer vanuit Maaseik kan de werfzone steeds voorbijrijden over een versmalde rijstrook. Tijdens de afsluitende nachtelijke asfaltwerken, eind augustus, zal de Rijksweg N78 wel afgesloten zijn vanuit Maaseik ter hoogte van de werfzone. Dan wordt een lokale omleiding voor doorgaand verkeer voorzien.

Voor fietsers langs de Rijksweg wordt een plaatselijke omleiding voorzien via de Molenstraat, Hoogbaan en Kempenweg

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief