Nieuws

1 april 2022

Vernieuwing van 12 kilometer fietspaden tussen kortessem en tongeren start bij begin paasvakantie

“Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt in april en mei het fietspad van de Tongersesteenweg en Hasseltsesteenweg (N20) tussen Kortessem-centrum en Neerrepen in Tongeren. De fietspaden worden in asfalt heraangelegd. De investering is goed voor 12 kilometer fietsplezier en -comfort en bedraagt 390.000 euro. Deze werken passen perfect binnen mijn beleidsprioriteiten: het stimuleren van duurzame verplaatsingen en dus het stimuleren van verplaatsingen met de fiets”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De werken gebeuren in verschillende fases, en starten maandag 4 april tussen Guigoven en Neerrepen. Verkeer op de N20 blijft mogelijk maar moet rekening houden met plaatselijk beurtelings verkeer. In mei zal AWV bijkomend ook de rijweg tussen Kortessem en Guigoven tijdens verschillende nachten asfalteren.

Het fietspad van de Tongersesteenweg en Hasseltsesteenweg (N20) tussen Kortessem en Tongeren is verouderd en vertoont heel wat oneffenheden. Op veel plaatsen zijn ook de riooldeksels verzakt. 

“We vernieuwen het fietspad aan weerskanten van de N20 in asfalt. Er worden ook nieuwe markeringen aangebracht, met bijzondere aandacht ter hoogte van kruispunten”, zegt minister Peeters. “We zetten echt in op een sterk fietsbeleid en maken werk van meer veilige en comfortabele fietspaden. Zo willen we de staat van de fietspaden langs de gewestwegen sterk verbeteren. We willen een echte fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt."

De projectzone beslaat een ruime afstand, van iets voor het kruispunt met de Opeindestraat (N76) aan residentie Torridon in Kortessem-centrum tot in Tongeren (Neerrepen), aan het kruispunt met de Nieuwe Steenweg (N753). Het kruispunt met de Leeuwerstraat in Guigoven is eerder al vernieuwd. De bebouwde kom van Neerrepen wordt in een later stadium aangepakt. Dat brengt straks de teller op 12 kilometer nieuw fietspad.

Gefaseerde uitvoering per rijrichting

De vernieuwing van de N20 gebeurt in verschillende fases. De aannemer start bij het begin van de paasvakantie, op maandag 4 april, in de zone tussen Guigoven en Neerrepen. Hij werkt per rijrichting en start op de rijhelft richting Kortessem. Elke weghelft duurt een 3-tal weken.

Minderhinder-maatregelen: fietsers in dubbelrichting, beurtelings verkeer

Overdag tijdens de werken aan het fietspad tussen Guigoven en Neerrepen gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en willen we de hinder voor het verkeer beperken.

• Het fietspad dat wordt vernieuwd, is afgesloten. Fietsers gebruiken het vrije fietspad in beide richtingen.

• Gemotoriseerd verkeer op de N20 tussen Kortessem en Tongeren blijft in beide richtingen mogelijk. Ter hoogte van de werfzone geldt er beurtelings verkeer. De afstand varieert naargelang de activiteit. De snelheid op de gewestweg wordt verlaagd.

Nachtelijke rijwegvernieuwing Kortessem - Guigoven

Gelijktijdig met de fietspadenvernieuwing wil AWV ook de rijweg vernieuwen tussen Kortessem-centrum en Guigoven. Het betreft de zone vanaf residentie Torridon tot net voor de gemeenteweg Wouddal in Guigoven. De voorbereidende werken starten er eind april, met overdag beurtelings verkeer. De asfaltwerken vinden plaats in mei en gebeuren ’s nachts. Er geldt dan een lokale omleiding voor fietsers en verkeer richting Hasselt.

Meer info

www.wegenenverkeer.be/kortessem

www.wegenenverkeer.be/tongeren

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief