Nieuws

6 november 2021

Vlaams Klimaatplan zet ook in op vergroening openbaar vervoer


Vandaag gebeurt nog 65% van alle verplaatsingen met de auto zo blijkt uit het laatste ‘Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen’. Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters moet dat cijfer omlaag. “We moeten de voertuigkilometers verminderen, verschuiven en vergroenen, op alle vlakken. Combimobiliteit en emissievrij goederen- en personenvervoer zijn daar de sleutelwoorden”, aldus minister Peeters. “Personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens maar ook de elektrificatie van de vloot van De Lijn en zijn pachters is een belangrijke schakel.” Om binnen het openbaar vervoer een versnelling hoger te schakelen, zal een investeringsvehikel ontwikkeld worden.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Als we de mensen uit de wagen willen halen, moeten we inzetten op duurzame alternatieven zoals fietsinfrastructuur en beter en duurzamer openbaar vervoer. Bovenop de jaarlijkse vaste investeringsdotatie voor De Lijn van 145 miljoen euro voorzie ik jaarlijks vanuit eigen middelen nog eens 55 miljoen euro of 38% extra. Daar komt in navolging van de klimaatbesprekingen jaarlijks nog eens 65 miljoen euro bij via een investeringsvehikel om de vergroening te kunnen realiseren. Ook onderzoeken we alternatieve financiering via bijvoorbeeld een klimaatlening bij de Europese Investeringsbank. Het is dus duidelijk dat De Lijn een winnaar is van het klimaatakkoord van deze Vlaamse regering.”

Buiten de 60 e-bussen die De Lijn dit jaar nog gaat bestellen, zal er volgend jaar voor 30,5 miljoen euro aan e-hybride gelede bussen besteld worden en zullen drie stelplaatsen klaar gemaakt worden om de e-bussen te ontvangen. “Doordat de actieradius van de gelede bussen nog niet groot genoeg is moeten we nog terugvallen op e-hybrides maar zodra de actieradius van de e-bussen groot genoeg is zullen ook hier enkel elektrische bussen voor gekocht worden”, aldus minister Peeters.

De Lijn heeft een e-bussenprogramma klaar dat bestaat uit drie pijlers: het vergroenen van hun eigen vloot (2.327 bussen), het vergroenen van de vloot van de pachters (1.720 bussen) en het aanpassen van de stelplaatsen van De Lijn met bijhorende laadinfrastructuur. Dit betekent voor de eigen vloot dat De Lijn gestaag groeit naar 73 e-bussen volgend jaar, 178 bussen in 2024, 332 in 2025 en 512 e-bussen in 2026. “Door samen te werken met de pachters en hen te faciliteren en nog meer voertuigkilometers te laten rijden kunnen we versneld vergroenen”, aldus minister Peeters. “De Lijn is als overheidsbedrijf gebonden aan de procedure van Europese openbare aanbesteding die vaak maanden in beslag neemt. Pachters zijn hier niet aan gebonden en kunnen hierdoor sneller beslissen.”

Het gevolg is dat De Lijn in de toekomst zelf minder kilometers zal rijden met haar bussen en de pachters een groter deel zullen opnemen tot waar Europa dit toelaat. Dit zal een geleidelijk proces zijn naargelang er buschauffeurs bij De Lijn op pensioen gaan of uitstromen. “Nu wordt er al gemiddeld 40% van alle ritten gereden door pachters”, aldus minister Peeters. “De Lijn blijft de interne operator voor het openbaar vervoer zoals vorig jaar beslist door de Vlaamse regering.”

Om ook de pachters en busbedrijven mee te krijgen die minder ervaring hebben in e-bussen zal de laadinfrastructuur van De Lijn ook gebruikt kunnen worden door de pachters.

Deze omschakeling betekent een meerkost gezien het emissievrij rijden op dit moment duurder is. Daarom dat er een investeringsvehikel komt waarin jaarlijks vanaf 2023 65 miljoen euro ter beschikking zal staan voor de vergroening van De Lijn maar ook voor de pachters. De modaliteiten hiervoor moeten nog uitgewerkt worden.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Het klimaatplan betekent dus ook voor ons openbaar vervoer een verbetering waarbij naast grote investeringen er ook een vergroening komt bij De Lijn en zijn pachters. Meer samenwerking, een ‘en-en-verhaal’ is de sleutel om onze hoge ambitie inzake CO2-reductie te realiseren.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief