Nieuws

23 december 2023

Vlaams minister Lydia Peeters blijft inzetten op het treinnet

De Vlaamse Regering bevestigt op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters haar spoorengagement met de ondertekening van drie geactualiseerde samenwerkingsakkoorden met de federale overheid en de andere gewesten. “We stimuleren via deze overeenkomsten spoorprojecten die bijdragen aan de mobiliteitsdoelstellingen van Vlaanderen. Ik ben verheugd dat we prioritaire projecten versneld kunnen aanpakken door mee te financieren. Duurzaam goederen- en personenvervoer staat centraal binnen Hoppin, de Vlaamse mobiliteitsvisie. Vanuit Vlaanderen zetten we ook vol in op de modal shift naar de binnenvaart en het treinnet. Een goed werkende spoorinfrastructuur is daarbij cruciaal”, aldus minister Peeters.

Samenwerkingsakkoorden maken Vlaamse spoorinvesteringen mogelijk

In 2018 keurde de Vlaamse Regering één overkoepelend en drie uitvoerende samenwerkingsakkoorden tussen de federale overheid en de gewesten goed rond spoorweginfrastructuur op Vlaams grondgebied. Het spoorvervoer is voornamelijk een federale bevoegdheid is, maar de Vlaamse overheid zit voor deze akkoorden mee aan tafel en kan enkele projecten meefinancieren in lijn met de eigen mobiliteitsdoelstellingen.

Het eerste uitvoerend samenwerkingsakkoorden gaat over de voltooiing van het Gewestelijk Expresnet (GEN), dat snellere en meer regelmatige treinverbindingen van en naar Brussel moet realiseren. De tweede overeenkomst behandelt spoorinfrastructuur die in Vlaanderen gebouwd wordt, maar alleen gefinancierd wordt door de federale overheid.

Het derde akkoord voorziet in een Vlaamse investering van €100 miljoen in elf Vlaamse spoorprioriteiten. Het gaat onder meer over:

  • Het beseinen van regelmatig gebruikte spoorbundels in Antwerpen;
  • De elektrificatie van de lijn Zonhoven-Balen, die in juli 2023 in gebruik werd genomen (L15);
  • De werken aan de lijn Mol-Neerpelt-Hamont, waar de elektrificatie reeds werd voltooid en waar Vlaanderen o.a. meebetaalt aan de aanleg van een tweede spoor (L19);
  • De studies rond de lijnen Antwerpen-Gent (L59), Hasselt-Neerpelt (L18), Gent-Eeklo-Maldegem (L58) en Gent-Zelzate (L204), Puurs-Dendermonde (L52), Aalst-Dendermonde (L57) en een tweede spoorontsluiting in de haven van Antwerpen;
  • Het aanpakken van overwegen op L 204, o.a. ter voorbereiding van het project Rail Ghent-Terneuzen en L59 en een optimalisatie aan de sporen ter hoogte van het station Hasselt;
  • De uitbreiding van de auto en fietsplaatsen aan stations in de GEN-zones Brussel, Antwerpen en Gent.

Akkoorden geactualiseerd en bevestigd

De federale overheid en de gewesten hebben nu de drie bijkomende uitvoerende samenwerkingsakkoorden goedgekeurd, die de oorspronkelijke overeenkomsten actualiseren.

“Ik ben verheugd dat we met de bijkomende akkoorden verder kunnen blijven wegen op het spoorvervoer en onze Vlaamse spoorprioriteiten kunnen bevestigen. Door de middelen die we vanuit Vlaanderen voorzien, kunnen we immers meewegen op de spoorinvesteringen. Zo maken we werk van belangrijke verbeteringen aan het spoornet en verbeteren we het aanbod. Dat is belangrijk voor zowel het personen- als goederenvervoer en dus ook voor onze ambities inzake de modal shift”, aldus minister Peeters.

Treinnet essentieel in Vlaamse mobiliteitsvisie Hoppin

Het treinnet speelt een cruciale rol in Hoppin, de nieuwe Vlaamse visie op mobiliteit. Hoppin stimuleert de modal shift en zet in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer voor alle reizigers. Centraal staat combimobiliteit: het combineren van verschillende vervoermiddelen om vlot een bestemming te bereiken. Want als trein, tram en bus vlotter kunnen gecombineerd worden met de eigen fiets, auto of een deelsysteem, zal de eigen wagen minder gebruikt worden en zal er sneller gekozen worden voor duurzamere alternatieven. Het Vlaamse netwerk van het openbaar vervoer bestaat uit vier lagen: het treinnet, het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat. Het treinnet vormt de ruggengraat waarop de bus, tram en het vervoer op maat worden afgestemd.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief