Nieuws

9 juni 2023

Vlaams minister Lydia Peeters herstelt taxiwetgeving

Taxibedrijven kunnen binnenkort weer nieuwe vergunningen en bestuurderspassen aanvragen bij lokale besturen. De Vlaamse regering heeft het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet opnieuw hersteld dat vernietigd werd door de Raad van State. Het nieuwe besluit zal in werking treden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal de taxisector, de lokale besturen en alle andere stakeholders op de hoogte brengen wanneer dat gebeurd is. “Taxi’s spelen een belangrijke rol in onze mobiliteit. We hebben dan ook alles in het werk gesteld om in het belang van de sector zo snel mogelijk een aangepast besluit in werking te laten treden. Ik ben blij dat we daarin geslaagd zijn”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Vernietiging omwille van procedurele redenen

Op 30 maart 2023 werd het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet vernietigd door de Raad van State na een verzoekschrift tot nietigverklaring vanuit de taxisector zelf. Het besluit werd vernietigd om zuiver procedurele redenen. Deze nietigverklaring had onder andere tot gevolg dat zowel de exploitatievoorwaarden van het besluit als de procedures voor het verkrijgen van vergunningen en bestuurderspassen niet langer geldig waren.

Aanvragen taxivergunningen en bestuurderspassen binnenkort weer mogelijk

Na de vernietiging van het besluit door de Raad van State heeft de Vlaamse overheid aan de lokale besturen gevraagd om geen nieuwe bestuurderspassen of vergunningen af te leveren aan taxibestuurders of -exploitanten. Daar zijn door het arrest namelijk juridische risico’s aan verbonden omdat de juridische basis voor het uitreiken van die documenten werd vernietigd. Dat zorgde voor een moeilijke situatie in de sector en voor de lokale besturen. Daarvan komt het einde nu in zicht.

“Wanneer het nieuwe besluit van kracht is, zullen lokale besturen opnieuw vergunningen en bestuurderspassen kunnen uitreiken. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal de taxisector en de lokale besturen op de hoogte brengen wanneer het nieuwe besluit in werking treedt. We hopen op een snelle publicatie in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd waarna deze automatisch in werking treedt”, duidt minister Peeters.

Taxibestuurders en -exploitanten die al een bestuurderspas en vergunningen hadden, konden steeds hun job blijven uitoefenen conform het decreet individueel bezoldigd personenvervoer. Hun vergunningen en bestuurderspassen bleven geldig.

Hoogdringendheid bij elke stap

Vlaams minister Lydia Peeters heeft alles in het werk gesteld om in het belang van de sector zo snel mogelijk het besluit te herstellen. Bij elke stap werd er hoogdringendheid gevraagd. Vandaag heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring gegeven om de taxiwetgeving te herstellen. Nu is het alleen nog wachten tot de publicatie in het Belgische Staatsblad tot het nieuwe besluit in werking treedt.

Ondersteuningsmaatregelen voor taxisector

In afwachting van de inwerkingtreding van het herstelbesluit heeft de Vlaamse Regering in mei een besluit goedgekeurd waardoor taxi-exploitanten een overbruggingslening kunnen aanvragen via VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid). Bedrijven die door de tijdelijke vernietiging in financiële problemen komen, kunnen een beroep doen op een overbruggingslening bij VLAIO. De steun wordt beperkt tot de -minimissteun met een maximaal te ontlenen nominaal bedrag van 200.000 euro. De overbruggingslening treedt buiten werking op de datum dat het nieuw besluit in werking treedt. Meer info: www.vlaio.be/overbruggingslening.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief