Nieuws

18 mei 2020

Vlaams minister Lydia Peeters investeert dit jaar volop in Limburg

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) maakt de investeringen binnen haar beleidsdomein voor 2020 bekend. Er wordt in 2020 maar liefst 2,2 miljard euro aan investeringen voorzien over alle entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken heen. “Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein met heel wat overheidsopdrachten en investeringen en ze vormen een belangrijke motor van onze Vlaamse economie. Net daarom houden we dat hoog investeringsritme in 2020 aan, ondanks de coronacrisis. We investeren 2,2 miljard in 924 uiteenlopende projecten waarvan ook heel wat Limburgse projecten. Ik ga voor een beter ontsluiting van Limburg en dat reflecteert zich in de investeringen die eraan komen”, zegt Lydia Peeters

Het regeerakkoord stelt een hoog investeringsritme voorop met een aantal belangrijke investeringsprojecten. In 2020 wordt ook beduidend meer budget gereserveerd voor de Limburgse projecten die opgenomen werden in het regeerakkoord.

Opname regeerakkoord

Complex Project Noord – Zuid Limburg

Spartacus lijn 1

Spartacus lijn 2

Verhogen bruggen Albertkanaal

Vlaamse spoorprioriteiten (o.a. Spartacus lijn 3)

Grote projecten met bijzondere prioriteit voor de regering

Aanleg spitsstroken E314 (Heusden-Zolder-Genk) en E313 (Lummen-Hasselt)

Complex project Noord- Zuid Limburg

Voor Limburg springen qua wegeniswerken vooral de Noord-Zuid verbinding en Spartacus lijn 1 en 2 in het oog. De Noord-zuid verbinding is een cruciale schakel in het verbeteren van de bereikbaarheid van Noord-Limburg. Minister Lydia Peeters wil alles op alles zetten om dit belangrijk Limburgs dossiers te laten slagen. Dit project moet de verkeersdruk in de dorpskernen van Houthalen en Helchteren verminderen en de algemene verkeersveiligheid in de regio verhogen. Hierbij wordt ook een eventuele inpassing van Spartacus Lijn 3 onderzocht. Minister Lydia Peeters investeert meer dan 3 miljoen euro in de studies voor het hoofdproject en de quick wins die op korte termijn alvast gerealiseerd kunnen worden.

Quick Wins

Noord-Zuid verbinding

Tijdelijke fietsbrug F74/N74

Reeds opgestart

Ontsluiting Centrum Zuid auto en vrachtwagen

Reeds opgestart

Ontsluiting Centrum Zuid fiets

Reeds opgestart

Zuidelijk segment Grote Baan

Gelinkt met ontsluiting Centrum Zuid, opstart iets later

Spartacus Lijn 1 en 2

Met Spartacus Lijn 1 en 2 wil Lydia Peeters gaan voor een sterker openbaar vervoer in Limburg en een realisatie van de modal shift naar meer verplaatsingen met duurzame vervoersmodi. De minister investeert 11,5 miljoen euro in lijn 1, die Hasselt via Lanaken met Maastricht zal verbinden. Dit bedrag zal besteed worden aan grondverwervingen (6,4 miljoen euro), het aanpassen van de overwegen in Bilzen en Diepenbeek (3,3 miljoen euro) en technische studies voor kleinere ingrepen (1,8 miljoen euro).

Begin mei werd door de minister beslist om Spartacus lijn 2 (Hasselt via Genk naar Maasmechelen) herop te starten. De Werkvennootschap krijgt de opdracht om een studie op te starten voor een snelle realisatie van Spartacus lijn 2 tussen Hasselt, Genk en Maasmechelen. Deze studie vergt een investering van 6 miljoen euro waarbij onderzocht wordt welke infrastructurele ingrepen nodig zijn om een trambus als hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) te laten rijden, als opstap naar een sneltramtracé. Daarnaast wordt er ook 600.00 euro geïnvesteerd in doorstromingsmaatregelen op de N76 en N78.

Aanleg spitsstroken E314 en E313

In 2020 zal er 500.000 euro besteed worden aan studies (uitvoeringsstudies en MER-studies) voor de aanleg van spitsstroken op de E313 en E314. De studie voor een spitsstrook op de E313 tussen Lummen en Hasselt is alvast opgestart en ook deze voor de E314 tussen Heusden-Zolder en Genk-centrum is lopende. Daarnaast zal er ook nog een studie volgen naar een verbreding/renovatie tussen complex Beringen en Tessenderlo op de E313.

Opwaarderen Albertkanaal

Om de modal shift binnen het goederenvervoer, van weg naar water, te kunnen verwezenlijken, zal de Lydia Peeters 48 miljoen euro investeren in het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal. Zowel de bruggen in Antwerpen als in Limburg zullen verhoogd worden tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m zodat binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot kunnen doorvaren. In dit project zijn alle ogen gericht op de heropbouw van de spoorwegbrug in Genk waarvoor een investering van bijna 14,5 miljoen euro is voorzien.

Verkeersveiligheid

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters beschouwt verkeersveiligheid als een topprioriteit binnen haar beleid. Naast communiceren en sensibiliseren via diverse campagnes, is ook het investeren in infrastructuur essentieel om de verkeersveiligheid te verhogen. Hiervoor trekt de minister in Limburg 17,2 miljoen euro uit en dit voor diverse grote en kleine ingrepen.

Specifiek zal er meer dan 5,2 miljoen euro geïnvesteerd worden in het verkeersveilig maken van diverse gevaarlijke punten. Zo wordt in Lummen het kruispunt van deN29 Grote Baan en N725 Blanklaarstraat aangepakt, alsook het kruispunt van de Koolmijnlaan en de Beverlosesteenweg in Beringen. Daarenboven wordt er binnen deze 5,2 miljoen, 1 miljoen voorzien om kleine en dringende ingrepen te doen voor gevaarlijke punten uit de dynamische lijst.

Aanpakken van gevaarlijke punten:

Gevaarlijke punten

Gemeente

Investerings-

bedrag

Herinrichting Kasteletsingel

Beringen

100.000

Wegwerken gevaarlijk punten 7053 (Brugstraat) en 7111 (Nijverheidsstraat)

Beringen

575.000

Wegwerken gevaarlijk punt Koolmijnlaan-Beverlosesteenweg

Beringen

1.906.241

N702 Kiezelstraat

Hasselt

534.000

Salvatorstraat

Hasselt

350.000

Rijksweg met Dr Haubenlaan

Maasmechelen

100.000

Gevaarlijke punten – doortocht

Pelt

150.000

TV3V-project - kruispunt N29xN725 Blanklaarstraat

Lummen

525.000

Gevaarlijke punten uit dynamische lijst

AWV Limburg

1.000.000

Totaal

5.240.241

Tot slot blijft handhaving een belangrijk speerpunt in het streven naar een zo hoog mogelijke verkeersveiligheid. Hiervoor is een investering van meer dan 14 miljoen euro voorzien voor de installatie van trajectcontroles, de opstart van het ombouwen van de huidige camera’s naar digitale camera’s en de bewaking in het kader van dynamisch verkeersmanagement voor heel Vlaanderen.

Daarenboven wil de minister ook luisteren naar de vragen van lokale besturen m.b.t. handhaving van snelheidsregimes. Hiervoor wordt 1,4 miljoen euro voorzien.

Verder is er een aanzienlijk bedrag, 3,5 miljoen euro voorzien bestemd voor de aanpak van dienstenzones langs de snelwegen in functie van het strategisch netplan.

Investeringen in infrastructuur

Minister Lydia Peeters investeert forse bedragen in het onderhoud en de vernieuwing van deze infrastructuur. Ook voor Limburg staan er heel wat projecten op de planning: “Een grote hoeveelheid aan infrastructuur vraagt ook een grote hoeveelheid van investeringen. In 2019 werd er 145 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur en dat trekken we op tot 180 miljoen euro in 2020. Ik breng verandering in de lage investeringsgraad in fietsinfrastructuur in Limburg en voorzie in 2020 17 miljoen euro. Dat is ruim 9 miljoen meer ten opzichte van 2019.”.

Een zeer omvangrijk fietsproject is de realisatie van de fietsbrug in Hasselt en het Fietspadenproject Ter Laemen zone Kerkstraat op de N729 waarvoor telkens meer dan 2 miljoen wordt voorzien. De fietspaden in Opitter op de N721 en in Sint-Truiden op de N716 kunnen elk rekenen op een investeringsbedrag van 1 miljoen euro.

De minister heeft eveneens geïnvesteerd in een raamcontract voor de renovatie van fietspaden waarbij kleine ingrepen kunnen gebeuren. Dit is een budget waar de provincie Limburg nog niet over beschikte en hiervoor maakt Lydia Peeters bijna 3,5 miljoen euro vrij.

Voor de weginfrastructuur wordt 186 miljoen euro voorzien voor het structureel onderhoud van de Vlaamse wegen. De doorstromingsprojecten op het investeringsprogramma vertegenwoordigen een som van 97 miljoen euro. Voor Limburg is het grootste doorstromingsproject in 2020 voorzien voor elektromechanische werken aan een busbaan tussen de Voorstraat en Universiteit Hasselt op de N702, goed voor 1,8 miljoen euro. Zo wordt er ook 2,8 miljoen euro geïnvesteerd in onteigeningen en uitvoering aan de zuidoostelijke en noordoostelijke omleidingsweg in Tongeren met het oog op een betere doorstroming.

Verder wordt dit jaar ook voor maar liefst 22,3 miljoen in de herontwikkeling van de voormalige Fordsite in Genk geïnvesteerd.

Klimaat en geluid

In 2020 zal er een bedrag van 750.000 euro geïnvesteerd worden in maatregelen in kader van klimaat en geluid. Dit omvat projecten die zowel opgenomen zijn in het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering zoals het ecorecreaduct N75 (Sparrendal) en ecoveloduct N771 te Dilsen-Stokkem, maar ook investeringen in het omschakelen naar LED-verlichting op autosnelwegen (en aansluitend op gewestwegen).

Ook in het waterbeheersingsprogramma Gemeenschappelijke Maas wordt serieus geïnvesteerd, maar liefst meer dan 1,6 miljoen euro.

Openbaar vervoer

2020 zal een recordjaar worden qua investeringen in rollend materieel, maar liefst 83,5 miljoen euro. Er wordt hierbij geïnvesteerd in hybride bussen (42,8 miljoen euro), trams (32 miljoen euro), oplaadsystemen E-bussysteem (3,2 miljoen euro).Deze zullen binnen 18 tot 24 maanden geleverd worden en vooral ingezet worden om emissievrij te rijden in de stadskernen ter vervanging van een deel van de oude EURO III-bussen. De bestelde bussen zijn hybride (elektrisch en met dieselmotor EURO VI) en zullen leiden tot een serieuze daling van de uitstoot. De bussen zitten in het totaalbeheer van VVM De Lijn, ook Limburg zal hier van kunnen mee genieten.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief