Nieuws

23 april 2021

Vlaams Minister Lydia Peeters kondigt eerste maatregelen tegen malafide rijscholen aan

Vandaag vindt in de commissie Mobiliteit een gedachtewisseling plaats over de wantoestanden in de rijscholen (reportage Pano). “Ik wil de rotte appels eruit”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Een van de pistes om fraude tegen te gaan is inzetten op digitalisering. In afwachting van de volledige digitalisering (2022) wordt nu bekeken of het haalbaar is om de inspectiediensten toegang te geven tot softwaresystemen van de rijscholen.

Uit de reportage bleek dat malafide rijscholen bekwaamheidsattesten te koop aanbieden zonder dat de kandidaat-bestuurder ook maar één rijles heeft gevolgd. Normaal gezien krijg je zo’n attest – dat je recht geeft op een voorlopig rijbewijs - pas na het volgen van twintig uur rijles én nadat de rijlesgever je voldoende in staat acht om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

De voorbije weken en maanden vonden reeds tal van constructieve overlegmomenten plaats in de taskforce rijopleiding & examinering. Dit resulteerde intussen in de principiële goedkeuring van een Besluit Vlaamse Regering waarmee fraude voor, tijdens en na examens kan worden aangepakt. Denk hierbij aan identiteitsverwisseling, gebruik van camera’s of agressie. Maar Minister Peeters wil veel verder gaan.

De inspecteurs van MOW voeren uiteraard ook nu reeds administratieve controles uit bij rijscholen. Maar om de controles efficiënter en sneller te laten verlopen en bovendien ook meer controles te kunnen uitvoeren, wordt momenteel bekeken of het haalbaar is om MOW toegang te verlenen tot de softwaresystemen van de rijscholen. Dat voorstel kwam van Federdrive zelf, de federatie van erkende rijscholen, die er vanzelfsprekend ook bij gebaat zijn dat malafide rijscholen verdwijnen. “Dat zou wel enkel in afwachting gebeuren van de complete digitalisering”, weet minister Peeters.

“Er wordt momenteel nog te veel gebruik gemaakt van papieren documenten, waardoor namaak makkelijk is. Dat kan natuurlijk niet, dat is valsheid in geschrifte en dat is een misdrijf, maar het gebeurt blijkbaar toch. Een digitaal platform voor rij-instructeurs en examencentra moet dat soort fraude voorkomen. “Als alles digitaal verloopt en je moet digitaal ingeven wanneer men een rijles volgt of een examen gaat doen, alles via je digitaal burgerplatform is er minder kans op zulke fraudepraktijken", verduidelijkt Peeters. Volgens jaar zou dat platform volgend jaar klaar moeten zijn.

Verder benadrukt de minister dat ze blijvend wil samenwerken met alle partners (zowel haar administratie, de taskforce, de FOD Mobiliteit alsook politie en justitie) en blijvend wil inzetten op sanctionering waar nodig. “In het belang van de verkeersveiligheid heeft elke kandidaat-bestuurder recht op een kwalitatieve rijopleiding waarbij de spelregels voor iedereen identiek moeten zijn”, besluit Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief