Nieuws

13 december 2021

Vlaams minister Lydia Peeters maakt weg vrij voor aanleg wachtdok voor binnenvaart langs Schelde-Rijnkanaal

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft de Vlaamse regering beslist om het licht op groen te zetten voor de aanleg van een wachtdok voor de binnenvaart langs het Schelde-Rijnkanaal in Zandvliet. “Het vervoer langs de binnenwateren kent de laatste jaren een sterke groei en hierdoor is er ook meer vraag naar wachtplaatsen in en rond het havengebied. Het nieuwe wachtdok zal namelijk comfortabele wachtplaatsen bieden voor binnenschepen tussen hun vaartrajecten door. Dergelijke investeringen zijn nodig om bedrijven te overtuigen van de troeven van de binnenvaart”, duidt Vlaams minister Peeters.

Meer binnenvaart heeft een positieve impact op zowel mobiliteit als klimaat. En het gaat de goeie richting uit: de vervoerde volumes nemen toe en ondernemers beseffen alsmaar meer dat binnenvaart een meer dan valabel alternatief is voor wegvervoer en past in een klimaatvriendelijk ondernemersbeleid. 

“Het is de ambitie van Vlaanderen om het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten tegen 2030 beduidend te verhogen tot 20%”, benadrukt Vlaams minister Lydia Peeters.

Wachtdok biedt plaats aan 25 binnenvaartschepen

Het nieuwe wachtdok komt te liggen langsheen het Schelde-Rijnkanaal in Zandvliet ten noorden van de Noordlandbrug en zal ruimte bieden aan ca. 25 binnenvaartschepen. Schepen kunnen er halt houden voor bemanningswissels, wettelijke rustpauzes te nemen en te wachten tot dat zij aan de kade hun plaats kunnen innemen om laad- en losoperaties aan te vatten,... Bovendien worden de ligplaatsen voorzien van walstroom, een afnamepunt voor drinkwater en een inzamelpunt voor huishoudelijk afval van de schippers. Het project omvat tevens de aanleg van een paaiplaats voor vissen om de structuurkwaliteit van het ecosysteem van de Schelde-Rijnverbinding en het dokkencomplex te verbeteren.

De uitvoering van de werken is voorzien in 2022-2023. De kostprijs van het project wordt geraamd op 23 miljoen euro. Met een subsidie van ca. 9 miljoen euro onderschreef de Europese Commissie het belang van deze wachthaven voor de binnenvaart. De Vlaamse Waterweg nv en Port of Antwerp financieren elk 7 miljoen euro.

Klemtoon op duurzaamheid

De aanleg van het wachtdok gaat gepaard met een aanzienlijk grondverzet waarbij gestreefd wordt naar een maximale lokale verwerking van de vrijkomende grondspecie. Door de uit te graven gronden ter plaatse te hergebruiken in ophogingen van de bermen van de A12 ontstaat bovendien een geluidsbuffer tussen het wachtdok en de A12. De opgehoogde terreinen krijgen streekeigen beplanting. 

“We houden zo ongeveer 100.000 m³ grond ter plaatse, die niet moet worden afgevoerd en zorgen voor een belangrijke kostenbesparing voor de Vlaamse overheid en de Port of Antwerp. Ook de ecologische impact en de hinder van de werf zal kleiner zijn door de gronden ter plaatse te laten”, aldus minister Lydia Peeters.

De geplande grondophogingen impliceren werkzaamheden binnen de 30m-zone en zelfs binnen de 10m-zone langs de A12. Krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen, is het niet toegelaten om werken uit te voeren binnen een zone van 30 meter vanaf de grens van het domein van de autosnelweg. Daarenboven bestaat er geen afwijkingsmogelijkheid voor het toestaan van grondophogingen binnen de eerste 10 meter van de bouwvrije strook. Gezien het grote belang van deze ingreep in de bouwvrije strook van de snelweg en het feit dat de nieuwe situatie eventuele werken aan de snelweg niet hypothekeert heeft De Vlaamse Regering vandaag 10 december 2021 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen buiten toepassing verklaard voor de hierboven beschreven grondophogingen. 

Met deze beslissing wordt de weg vrij gemaakt voor de voor de aanleg van het zo belangrijke wachtdok voor de binnenvaart”, besluit minister Lydia Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief