Nieuws

11 oktober 2023

Vlaams Minister Lydia Peeters start nieuwe campagne "Als je te snel rijdt, zie je minder"

Hasselt, 11 oktober 2023 – Het aantal bestuurders dat in Vlaanderen werd betrapt op te snel rijden is vorig jaar met ruim een derde gestegen in vergelijking met 2021, zo blijkt uit cijfers van de Federale Politie. In totaal werden vorig jaar meer dan 4,3 miljoen snelheidsovertredingen geregistreerd, of meer dan 12.000 per dag. Het stijgende aantal vaststellingen houdt verband met de toegenomen pakkans en doet zich vooral voor bij bestuurders die net over de limiet gaan. Maar ook “een beetje” te snel rijden kan gevaarlijk zijn. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters lanceert daarom samen met de VSV een nieuwe campagne om de Vlaming bewuster te maken over de risico’s van snelheid. De minister nam alvast zelf de proef op de som in de rijsimulator van de Universiteit Hasselt.

Meer bestuurders betrapt

Volgens de recentste verkeersstatistieken van de Federale Politie werden in 2022 in totaal 4.388.888 bestuurders in Vlaanderen betrapt op te snel rijden, of omgerekend 12.024 per dag. In vergelijking met 2021 gaat het om een stijging met ruim een derde (+34,3%). De voorbije vijf jaar is het aantal vaststellingen zelfs met twee derden gestegen (+65,5%). De stijging zit vooral in de groep die tot 10 km/u boven de limiet zat en dus “net iets te snel” reed, goed voor 3.432.320 vaststellingen in 2022 (+43,5% in vergelijking met 2021). 1

Aandeel zware overtreders daalt

Opvallend is dat het aandeel van de zware overtreders, zij die meer dan 20 km per uur te snel rijden, van jaar tot jaar daalt. In 2018 was deze groep nog goed voor 7,6% van alle vastgestelde inbreuken, in 2022 is hun aandeel geslonken tot 4,6% (201.912 inbreuken).

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “De ingebruikname van nieuwe trajectcontroles, de efficiëntere werking van de snelheidscamera’s en de afschaffing van de tolerantiemarges leiden tot een stelselmatige toename van de pakkans voor snelheidsovertreders in Vlaanderen. Jaar na jaar worden meer bestuurders betrapt, de overgrote meerderheid daarvan rijdt slechts een paar kilometer per uur te snel. Positief is dat de zware overtredingen en daarmee de grootste risico’s verhoudingsgewijs afnemen. Maar een beetje te snel rijden kan evengoed gevaarlijk zijn. Mensen moeten begrijpen dat snelheidscontroles géén pestmaatregelen zijn, maar dat ze – helaas – nog steeds noodzakelijk zijn om het gedrag van bepaalde bestuurders bij te sturen. Daarom is het belangrijk om de Vlaming te blijven overtuigen en motiveren en het waarom achter de limieten uit te leggen. Dat doen we met deze nieuwe campagne onder de noemer ‘als je te snel rijdt, zie je minder’.”

Als je te snel rijdt, zie je minder

Naarmate de snelheid stijgt, neemt ook de stopafstand toe én is er een aanzienlijk grotere impact bij een botsing. Daardoor verkleinen de overlevingskansen van weggebruikers die in een ongeval betrokken raken. Maar misschien minder gekend is het feit dat je minder ziet als je sneller rijdt. Dat wordt bevestigd door een proef in de rijsimulator van de Universiteit Hasselt.

Professor Mobiliteitswetenschappen Tom Brijs (UHasselt) licht toe: “Hoe hoger je snelheid, hoe meer informatie je als bestuurder in korte tijd te verwerken krijgt. Van zodra het informatieaanbod te groot wordt, ga je je min of meer automatisch focussen op de informatie in het centrale blikveld. Dit gaat ten koste van het waarnemen en verwerken van informatie in je perifere blikveld, waardoor je mogelijk cruciale elementen over het hoofd dreigt te zien: een voetganger die aanstalten maakt om over te steken, een voorrangsbord, een fietser die uit een zijstraat komt en voorrang heeft… Hierdoor neemt het risico op ongevallen uiteraard toe.”

Nieuwe campagne

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters trapt op 11 oktober 2023 een nieuwe campagne af: “Als je te snel rijdt, zie je minder”. De campagne legt de focus op het waarom van de snelheidslimieten. Naast de wegaffiche en advertenties op de sociale media zijn er ook filmpjes met acteur en factchecker Jan Van Looveren die de proef op de som nam tijdens rit in de rijsimulator van de UHasselt. Verder verschijnt de campagneboodschap ook op toiletspiegels in Vlaamse tankstations en bedrijven.

Alle campagnemateriaal en meer informatie over te snel rijden vind je op veiligverkeer.be.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief