Nieuws

21 december 2022

Lancering project MIA Quickscan: team experten moet na onafhankelijk onderzoek aanbevelingen formuleren

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters stuurt een team verkeersveiligheidsexperten naar de Antwerpsesteenweg en de Land van Waaslaan in Gent. Deze aanpak is nieuw en kadert binnen MIA Quickscan waarbij de minister bij situaties waarin er sprake is van een subjectief onveiligheidsgevoel of na zware of dodelijke ongevallen experten ter plaatse stuurt. Gent is de eerste case maar het opzet is om uit te rollen over heel Vlaanderen. Dat team, samengesteld uit experten met verschillende disciplinaire achtergronden, maakt een snelle analyse van de oorzaak van zware verkeersongevallen en gevaarlijke verkeerssituaties en formuleert ook aanbevelingen. De analyse beperkt zich niet tot hoe we de infrastructuur kunnen verbeteren maar focust ook op het gedrag van veroorzaker, slachtoffer en andere betrokken verkeersdeelnemers.

Deze legislatuur investeert Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters inzake verkeersveiligheid ongeziene middelen in infrastructuur, denk maar aan de aanpak van zwarte punten en verkeersveilige kruispunten. Infrastructuurwerken kennen een lange doorlooptijd en het duurt dan ook even voor je de resultaten ziet in de verkeersveiligheidscijfers. Bovendien tonen ook de meest recente ongevallencijfers dat de drie grootste killers in het verkeer nog steeds afleiding, rijden onder invloed en overdreven snelheid zijn. “We moeten nog korter op de bal spelen, zeker wat gedrag betreft”, aldus minister Peeters. “Ons verkeersveiligheidsplan is een dynamisch document. We bekijken dan ook regelmatig of we kunnen bijsturen. Met MIA Quick Scan doen we dat.”

MIA Quickscan


MIA Quickscan houdt in dat we na een zwaar verkeersongeval een team experten ter plaatse sturen die een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Dat team kan bestaan uit de wegbeheerder, een verkeerspsycholoog, een onafhankelijke verkeersveiligheidsexpert, iemand van politie of parket, … . Zij moeten dan op basis van hun onderzoek aanbevelingen formuleren die we dan weer zeer snel op het terrein willen omzetten in actie. Dat kunnen infrastructurele aanpassingen zijn: quick wins zoals belijningen, extra onderhoud,... . Maar dat kunnen ook sensibiliseringsacties zijn die - met een focus op de oorzaak van het ongeval of met een oproep tot gedragswijziging - zeer doelgericht in de ruime omgeving van het onderzochte punt worden gevoerd (bv. rijden onder invloed, afleiding, fietsverlichting…). Ook de geanonimiseerde data uit processen verbaal zal worden meegenomen in de analyse.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Ik wil echter niet enkel reageren als het al te laat is, als er al een ongeval gebeurd is. We moeten ook verder inzetten op de proactieve detectie van gevaarlijke situaties. Daarom ook dat ik ook een quick scan wil gebruiken op locaties waar een groot subjectief gevoel van verkeersonveiligheid heerst.”

Antwerpsesteenweg en Land van Waaslaan

Op en vlak bij de Antwerpsesteenweg vonden eind november twee ongevallen plaats. MIA Quickscan zal daar voor de eerste keer toegepast worden. “Ik liet al een snelheidsverlaging doorvoeren maar ik wil nog verder bekijken wat we kunnen doen. Nog in januari zullen de experten ter plaatse langsgaan”, aldus minister Peeters. “Ook het actiecomité zal betrokken worden. Zij kennen immers als geen ander de situatie ter plaatse en kunnen ons veel bijbrengen inzake het subjectieve onveiligheidsgevoel. Gezien het hier om een omgeving gaat die vaak door de schoolgaande jeugd wordt gebruikt, is het nog belangrijker om in te grijpen alvorens er een dodelijk ongeval gebeurt.”


Voor de Land van Waaslaan worden verschillende ingrepen verder onderzocht. Het versmallen van de rijbaan en verbreden van het fietspad tussen de Arenbergstraat en Schoolstraat is daar een voorbeeld van. Ook is het de bedoeling om verschillende kruispunten met de Land van Waaslaan aan te pakken, zoals dat met de Pilorijnstraat. Op andere kruispunten zijn de ontwerpplannen voor de plaatsing van verkeerslichten klaar, zoals voor de Jef Crickstraat. Deze worden verder besproken met de stad Gent.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief