Nieuws

9 juni 2020

Vlaams minister Lydia Peeters voorziet 2,5 miljoen euro steun voor de regionale luchthavens

De regionale luchthavens zijn terug geopend voor passagiers- en zakenvluchten. Net als andere mobiliteitsspelers werd ook de luchthavensector hard getroffen. De Vlaamse regering heeft daarom een noodfonds aangelegd waarbij men de zwaar getroffen sectoren zoveel mogelijk wil ondersteunen. Binnen dit noodfonds werd onder andere ook steun voorzien inzake het economische belang en de tewerkstelling voor de regionale luchthavens van Antwerpen-Deurne, Oostende-Brugge en Kortrijk. In het kader van deze steunmaatregelen uit het noodfonds was Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) aanwezig op het persmoment van de Limburgse luchtvaartondernemer Philippe Bodson.

De Vlaamse regionale luchthavens Antwerpen-Deurne, Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem zijn, net als Brussels Airport en de Vlaamse havens, economische poorten die een cruciale motorfunctie vervullen binnen de Vlaamse economie. In een moderne economie die gericht is op snelheid, efficiëntie, flexibiliteit en innovatie vervullen luchthavens een cruciale rol.Ze verbinden Vlaanderen met andere metropolen en zijn essentieel voor het behoud van de competitiviteit van Vlaanderen. Ze vormen aantrekkingspolen voor internationale bedrijven en (Europese) instellingen en maken vlot en efficiënt vervoer van (zaken)reizigers mogelijk.

De coronacrisis had een sterke impact op de luchtvaartsector. Verschillende landen hebben niet-essentiële verplaatsingen verboden en sloten zelfs hun grenzen. Wereldwijd is het aantal vliegbewegingen gedaald. Zo was er op 22 maart 2020 in Europa 88% minder vliegverkeer dan op 22 maart 2019. Ook bij de Vlaamse regionale luchthavens zijn deze tendensen waar te nemen.

Vlaams Noodfonds

Ondanks het feit dat er nog amper vluchten plaatsvonden op de Vlaamse regionale luchthavens, werd er nog een minimale bezetting voorzien. Tegenover de kosten stonden er geen ontvangsten waardoor de cashpositie van de luchthavens onder druk kwam te staan. De Vlaamse regering maakte daarom middelen vrij vanuit het noodfonds.

In de verdeling van het Vlaams Noodfonds wordt er 1.275.000 euro voorzien om de liquiditeit van het loonfonds te verzekeren, 1.000.000 euro voor de LEM’s (Luchtvaart Exploitatie Maatschappij) om de nodige reserves te voorzien en 300.000 euro voor de luchthaven van Kortrijk om deze turbulente periode door te komen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Onze regionale luchthavens vormen toegangspoorten voor Vlaanderen en zijn belangrijke knooppunten in de supply chain. Ze functioneren als motor voor onze tewerkstelling en zijn economsich belangrijk. Daarom hebben we met de voltallige Vlaamse regering ook beslist om onze regionale luchthavens vanuit het noodfonds te ondersteunen want ook zij deelden in de klappen tijdens deze coronaperiode. Met deze financiële injectie willen we willen vaart zetten achter de snelle en noodzakelijke economische relance ”.

Lopende subsidiedossiers

In de vorige legislatuur was er een discussie rond de subsidiedossiers voor de Luchtvaartexploitatiemaatschappij (LEM) Antwerpen-Deurne en Oostende-Brugge rond de kosten voor beveiliging. Recent werd hiervoor een dadingsovereenkomst afgesloten en kon overgegaan worden tot uitbetaling van een bedrag van 301.843,64 euro en 473.833, 55 aan respectievelijkLEM Antwerpen-Deurne en LEM Oostende-Brugge.

Momenteel wordt er ook verder werk gemaakt van nieuwe subsidieovereenkomsten inzake beveiliging van de regionale luchthavens en bekijken we een visienota inzake de toekomstige rol van onze Vlaamse luchthavens. Stakeholders zullen hier maximaal bij betrokken worden, op het oog van een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief