Nieuws

22 april 2020

Vlaams minister Lydia Peeters werkt volop aan exitstrategie voor Vlaamse mobiliteit

In het kader van de exitstrategie Corona heeft ook het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) de voorbije dagen niet stil gezeten. Er wordt onder andere bekeken hoe het openbaar vervoer terug opgestart kan worden en welke rol er weggelegd is voor duurzame verplaatsingen in de heropstart van onze mobiliteit. Fietsberaad Vlaanderen en Mobiel 21 organiseerde vanmiddag ook een webinar over tijdelijke fietsinfrastructuur en de kans voor extra fietsverkeer. Met meer dan 250 deelnemers nam ook minister Lydia Peeters deel en neemt ze de aangereikte suggesties mee in de good practices hierover. De minister wil zelfs een stap verdergaan en pleit voor de heropening van fietswinkels.

In opdracht van de Federale overheid en de GEES-werkgroep mobiliteit (de groep van experts die de exitstrategie uit de coronacrisis moet uitwerken) wordt onderzocht in welke mate de capaciteit van het openbaar vervoer kan verhoogd worden rekening houdend met enerzijds de veiligheids- en gezondheidscriteria en anderzijds en heropstart van economische onderwijssectoren.

Daarnaast heeft minister Lydia Peeters maandag een werkgroep ‘exitstrategie duurzame modi personenvervoer’ samengeroepen. Hier brainstormen administratie en het kabinet over welke maatregelen kunnen genomen worden om duurzame verplaatsingen een boost te geven, dit alles ook in het kader van de verdere uitrol van de modal shift. Ook de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) werd betrokken om campagnematig de fietsverplaatsingen extra in de kijker te zetten.

De COVID-19-crisis en de daaruit voortvloeiende gezondheidsregels hebben onze gewoonten en ook onze mobiliteitsgewoonten grondig veranderd. In deze periode waarin het gebruik van het openbaar vervoer minder voor de hand ligt en ook het autoverkeer afneemt (blijkt duidelijk uit de metingen van Telraam), stappen veel mensen (weer) op de fiets voor hun essentiële verplaatsingen. Fietsen is ook een ideale vorm van lichaamsbeweging die goed is voor zowel voor het fysieke als het mentale welzijn.

Er wordt op dit moment gewerkt aan het bundelen van een aantal goede praktijken, die de lokale besturen mee kunnen uitrollen. Denk bijvoorbeeld aan de maatregelen die genomen kunnen worden bij het heropenen van de scholen. Zeker ouders en leerlingen uit het lager onderwijs kunnen dan eerder de fiets nemen dan de wagen, schoolbus of openbaar vervoer. Om dit te stimuleren en in goede banen te leiden kan er bv. een fietspool uitgewerkt worden, fietsstallingen voorzien worden op bv. 1 km van de schoolomgevingen of het inrichten van schoolstraten. Dit zijn enkele concrete actiepunten die op tafel liggen en nog verder aangevuld kunnen worden. Minister Lydia Peeters bekijkt welke ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid voorzien kan worden.

Minister Lydia Peeters heeft de voorbije dagen bij haar collega’s ook gepleit om zeker het openen van fietswinkels mogelijk te maken, zodra de winkeliers opnieuw aan de slag kunnen. Zo kunnen fietshandelaars er mee voor zorgen dat iedereen zich met een veilige fiets kan verplaatsen en eventueel ook een nieuwe fiets aankopen. Vanaf vandaag is het alvast mogelijk om dringende reparaties die noodzakelijk om de veiligheid van het voertuig te garanderen (remmen herstellen, lichten herstellen, ....) te laten uitvoeren bij een fietshersteller. Dit kan echter enkel op afspraak en met respect van de social distancing.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Uit de webinar van Fietsberaad Vlaanderen en Mobiel 21 zijn alvast een aantal interessante suggesties naar voorgekomen om meer ruimte te creëren voor het fietsverkeer. Dit is waardevolle input die wij zeker meenemen in verder overleg. Daarnaast wil ik ook al breder kijken of het mogelijk is om fietswinkels terug te openen. Met het toenemend fietsverkeer is het vanzelfsprekend dat er hier een grote vraag naar is”.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief