Nieuws

16 oktober 2022

Vlaams minister Lydia Peeters wil dat kinderen veiliger naar school kunnen fietsen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters riep eind 2020 lokale besturen op om locaties door te geven waar de verkeersveiligheid beter kan (de zogenaamde knelpunten) op veel gebruikte schoolroutes op gewestwegen. “Het is mijn ambitie om ouders het vertrouwen te geven om hun kinderen op een veilige manier naar school te laten stappen of trappen. Met het aanpakken van deze knelpunten zetten we alweer een stap richting veiligere schoolroutes”, aldus minister Peeters. “Van de 708 weerhouden knelpunten is er vandaag voor 523 ofwel 74% een oplossing in de maak, 182 locaties maakten we al veiliger en op 92 locaties zijn we op dit moment aan het werken.”

Vlaams minister Peeters zet enorm in op veilige schoolroutes en -omgevingen. Ze vindt het belangrijk om de routes die kinderen gebruiken om naar school te gaan veiliger te maken. Voor de aanpak van schoolroutes op gemeentewegen kunnen de lokale besturen gebruik maken van een financiële tussenkomst. Voor de schoolroutes langs gewestwegen werd de hulp van gemeenten en steden ingeschakeld. In totaal trok minister Peeters voor beide initiatieven 30 miljoen euro uit.

Van de 708 weerhouden knelpunten, zijn er al 182 veiliger gemaakt. 97 knelpunten staan on hold waarbij we onder meer nog input verwachten van externe partners. Voor 523 knelpunten is er een oplossing in de maak, dat wil zeggen dat de werken zijn uitgevoerd, in uitvoering, gepland of in voorbereiding zijn. Goed voor 74% van de 708 knelpunten. Het gaat onder meer over het verbeteren van fiets- en voetpaden, het verbeteren van kruispunten, de aanleg of verbeteren van zebrapaden of fietsoversteekplaatsen, …

Vlaams minister Lydia Peeters: “Met de knelpunten op schoolroutes hebben we ingespeeld op de kennis van lokale besturen. Steden en gemeenten hebben namelijk vaak een directe kijk op wat er kan en moet veranderen op weg van en naar school om de verkeersveiligheid te verhogen. Samen met de lokale besturen wil ik de verkeersveiligheid in Vlaanderen drastisch verhogen en zeker voor onze schoolgaande jeugd. Zij zijn namelijk de ideale fietsambassadeurs om op middellange termijn te helpen om de modal en mental shift te realiseren.”

Overzicht knelpunten schoolroutes

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief