Nieuws

2 april 2021

Vlaams minister Lydia Peeters wil hakhoutbeheer anders aanpakken

“Respect voor de natuur, veilige (water)wegen én een draagvlak bij de bevolking: dat is ons doel"

Vandaag vond in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken een gedachtewisseling plaats rond Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters haar nieuwe plan van aanpak van hakhoutbeheer. Hakhoutbeheer is een noodzakelijke weerkerende ingreep om langs wegen en waterwegen in het belang van de veiligheid bomen en struiken te beheren en beheersen. De aanpak langs diverse waterwegen veroorzaakte de voorbije maanden op enkele plaatsen nogal wat deining. Vooral de omvang van de ingrepen en het gebrek aan voldoende communicatie vooraf stoten op verzet. “Dankzij een nieuw plan van aanpak zal het hakhoutbeheer in de toekomst op een meer transparante een verantwoordelijke manier gebeuren”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken. “We willen in de toekomst maximaal hakhoutbeheer voorkomen, zeker op grote oppervlaktes. Daarnaast gaan we vooral inzetten op communicatie met de omwonenden en betrokkenheid van de lokale besturen. Veilige wegen en waterwegen én een draagvlak bij de bevolking: dat is ons doel.”

Het hakhoutseizoen loopt normaal van 1 november tot 15 maart. Hakhoutbekeer zorgt niet enkel voor meer verkeersveiligheid (meer zichtbaarheid, minder risico op omgewaaide bomen, …) maar het is ook belangrijk voor de waterveiligheid (erosie, instabiliteit, …). 

“We zetten dus in op een duurzaam natuurbeheer, met het oog op de veiligheid en toegankelijkheid, zegt minister Peeters. 

Om het draagvlak van dat beheer bij de bevolking te vergroten en tegelijkertijd de veiligheid te kunnen blijven garanderen, komt minister Peeters nu met een nieuw plan van aanpak. De voornaamste betrokken entiteiten zijn De Vlaamse Waterweg (DVW) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

“We kunnen niet om hakhoutbeheer heen”, zegt minister Peeters. “Het is een belangrijk element binnen de verkeers- en waterveiligheid. Waar ik nu naar streef is bij dit beheer de burger meer te informeren en tegelijkertijd nauw met de stakeholders samen te werken."

Richtlijnen inzake oordeelkundig beheer en kleinschalige aanpak.

Het beleidsdomein zal in overleg met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) richtlijnen opstellen. 

“We willen gaan naar uniformer hakhoutbeheer op kleinschaliger niveau, rekening houdend met praktische uitvoerbaarheid”, aldus Peeters. 

Massaal hakhoutbeheer op grote oppervlaktes zal in de toekomst worden voorkomen.

Voorafgaande en transparante communicatie

Het hakhoutbeheer zal voorafgaand en op transparante wijze gecommuniceerd worden via websites, persberichten, bewonersbrieven, … . Als voorbeeld wordt hier de communicatie genomen van AWV, die al enkele jaren met een zeer uitvoerige communicatiestrategie werkt en dat zowel op lokaal als nationaal niveau. Er zal vooral gefocust worden op het belang van hakhoutbekeer, de zones en de tijdstippen. 

“Zo zouden op het lokale niveau zowel de lokale besturen als de omwonenden op de hoogte worden gesteld via (bewoners)brieven”, zegt minister Peeters. “Via het informeren en duiden, willen we het draagvlak bij omwonenden vergroten.”

Charter met stakeholders

Verder sluiten we een charter af met de verschillende stakeholders, waarin we de gezamenlijke doelstellingen vastleggen. We denken dan onder meer aan gezamenlijke communicatie en werkafspraken, en betrokkenheid van de lokale besturen. Mogelijke stakeholders zijn alvast het Agentschap Natuur en Bos, ANB, natuurverenigingen, Vereniging voor Openbaar Groen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Digitalisering

Last but not least wil minister Peeters evolueren naar een volledige digitale inventarisatie van het hakhout. 

“Daardoor krijgen we een correct zicht op het patrimonium, de geoptimaliseerde beheerplanning, - uitvoering en opvolging en bovendien ook snellere en meer correcte communicatie.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief