Nieuws

28 september 2021

Vlaams minister Lydia Peeters wil meer verkeersveiligheid voor de Turnhoutsebaan

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft een plan klaar om op korte termijn van de Turnhoutsebaan een fietsstraat te maken. “De actieve weggebruiker heeft momenteel geen ruimte op de Turnhoutsebaan”, aldus minister Peeters. “En laat nu juist de actieve weggebruiker centraal staan in mijn Verkeersveiligheidsplan 2021-2025.”

De Turnhoutsebaan is een gewestweg maar werd ingedeeld als een lokale weg met gemengd verkeer en een snelheidslimiet van 50 km/u. Op het wegdeel van de Kerstraat tot de Stenenbrug zijn er geen fietspaden voorzien en rijdt er heel wat gemotoriseerd verkeer.

Steeds harder luidt de vraag om hier een snelheidslimiet van 30km/u in te voeren gezien het snoer van ongevallen op deze weg en het gebrek aan ruimte voor de actieve weggebruiker. Een analyse van de cijfers toont aan dat de actieve weggebruiker in de statistieken van de ongevallen oververtegenwoordigd is: in 2019 gebeurden er nog 23 letselongevallen met fietsers en voetgangers (tegenover 16 met niet-actieve weggebruikers). In 2017 en 2018 viel telkens een dodelijk slachtoffer.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Voor mij staat de veiligheid van de actieve weggebruiker centraal in mijn beleid, zoals ook expliciet opgenomen in het verkeersveiligheidsplan dat recent werd goedgekeurd. Bovendien liggen er heel wat scholen op de Turnhoutsebaan en in de onmiddellijke omgeving en werden recent nog meerdere knelpunten op schoolroutes in kaart gebracht. Ik kreeg dan ook reeds heel wat vragen om hier op korte termijn te zorgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen.”

Na onderzoek door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en overleg met diverse stakeholders wordt de voorkeur gegeven om in afwachting van een grote herinrichting nu reeds op korte termijn hier een fietsstraat van te maken. Een fietsstraat kent immers een snelheidsregime van 30km/u, is duidelijk zichtbaar voor elke weggebruiker en heeft tevens het voordeel dat de fietser niet mag ingehaald woerden door het gemotoriseerd verkeer. “Hiermee geven we tegelijk meer ruimte aan de actieve weggebruiker”, aldus minister Peeters. Ook wordt er extra ingezet op handhaving: eerst via een mobiele trajectcontrole, daarna via een vaste trajectcontrole. Aan het Laar komt bovendien volgend jaar een oversteekplaats met verkeerslichten.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Om de veiligheid van de fietsers en wandelaars, de actieve weggebruiker, te verhogen, moeten we hen ook centraal stellen. De verkeersveiligheid primeert en daarom heb ik nu versneld een oplossing uitgewerkt. Deze versnelde aanpak kadert ook in de nieuwe bestuurlijke aanpak MIA – Mobiliteit Innovatief Aanpakken. Voor mij is het streven naar nul verkeersslachtoffers een dagelijkse doelstelling. We weten waar de gevaarlijke punten liggen, we moeten ze aanpakken.”

Het plan werd gisteren voorgelegd aan het districtsbestuur van Borgerhout en het stadsbestuur van Antwerpen. AWV kreeg opdracht het dossier verder administratief op korte termijn af te handelen en het kenbaar te maken bij de buurtbewoners.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief