Nieuws

6 maart 2023

Vlaams minister Lydia Peeters wil via nieuw softwaresysteem een nog hogere performantie en tijdswinst bij hulpverlening op zee

“Belangrijk voor de veiligheid langs onze kust en op zee”

De Firma Tein Technology is door de Vlaamse Regering aangesteld om een Incident Management
Systeem (IMS) te realiseren bij het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende. “Het MRCC vormt een belangrijke schakel in het bewaken van de veiligheid langs onze kust en op zee. Zij zorgen ervoor dat incidenten vlot en veilig worden afgehandeld. Momenteel gebruikt het MRCC hiervoor verschillende technische systemen. We willen de werking hiervan optimaliseren en daarom is het nodig om een Incident Management Systeem te realiseren. Deze nieuwe software zal vooral een tijdswinst opleveren bij het uitvoeren van (reddings)acties”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters

Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum, of kortweg het MRCC, is het eerste contactpunt voor alle incidenten op zee. Het is een onderdeel van de afdeling Scheepvaartbegeleiding van MDK, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. De medewerkers van het MRCC coördineren 24/7 de reddingsdiensten op zee en helpen zo personen, schepen en pleziervaartuigen in nood. Zo bewaken zij continu de noodkanalen om een oproep zo snel mogelijk te detecteren. Op dat moment verzamelen ze alle noodzakelijke info, analyseren ze het incident, roepen ze reddingseenheden op en waarschuwen ze verschillende kustwachtpartners. Ze plannen en coördineren de hulpverlening tot het incident afgehandeld is en de slachtoffers in veilige handen zijn.

Als het MRCC in actie schiet, maakt het gebruik van diverse technische systemen om data te verzamelen en dat kan soms tijd vragen. Vlaams minister Lydia Peeters wil deze werking optimaliseren via het realiseren van een Incident Management Systeem (IMS). Dit moet naast tijdswinst door integratie ook ruimere mogelijkheden bieden op het vlak van data-uitwisseling met andere diensten. Het IMS verbetert dus het overzicht in de informatie en verkleint de kans op misverstanden in de communicatie. De uitwerking hiervan is gegund aan de Firma Tein Technology.

“Het gebied waarover het MRCC waakt is zo’n 3.600 vierkante kilometer groot. Bovendien behoort deze zone tot de drukst bevaren gebieden ter wereld met een aantal toegangsgeulen tot onze Vlaamse havens. Als er in dat gebied iets gebeurt, moeten de reddingsteams snel kunnen schakelen. De nieuwe software zorgt voor een optimalisatie van de diensten en vooral dat er geen tijd verloren gaat”, besluit minister Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief