Nieuws

2 juni 2020

Vlaams minister Lydia Peeters zorgt voor extra zuurstof in mobiliteitsaanbod

Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) voorziet een aantal maatregelen en middelen om belangrijke spelers in de Vlaamse mobiliteitssector te ondersteunen. De Coronacrisis slaat hard toe en de Vlaamse regering heeft daarom een noodfonds aangelegd. Hiermee wil men zwaar getroffen sectoren zoveel mogelijk ondersteunen. Omzetverlies en winstverlies zal nooit volledig opgevangen kunnen worden maar op zijn minst willen we via diverse maatregelen ademruimte geven en de sectoren ondersteunen, zodat ze ook na deze moeilijke periode actief kunnen blijven.

De genomen noodmaatregelen als gevolg van deze crisis hebben ons ertoe aangezet dat we anders gaan leven en ons anders gaan verplaatsen. Telewerk is goed ingeburgerd en steeds meer mensen hebben het fietsen (her)ontdekt. Nu het maatschappelijk en economisch leven herneemt, is het meer dan ooit belangrijk om zo veel mogelijk de kaart te trekken van duurzame mobiliteit.

Mensen willen en moeten zich op een veilige manier kunnen verplaatsen. We promoten meer dan ooit het fietsen en investeren extra in campagnes en in fietsinfrastructuur, waarvoor dit jaar 180 miljoen euro wordt uitgetrokken. Maar ook het openbaar vervoer blijft erg belangrijk, daarnaast zetten we ook in op collectief vervoer en deelmobiliteit. Vandaar dat deze sectoren de nodige aandacht krijgen en ondersteund worden met middelen uit het noodfonds.

De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn: tussenkomst in verlies

Het openbaar vervoer is vanaf dag één van de crisisnoodmaatregelen blijven functioneren zodat iedereen de mogelijkheid kreeg om essentiële verplaatsingen te kunnen blijven maken. Door tal van minderontvangsten en meeruitgaven leed De VVM De Lijn evenwel enorme verliezen. Zo is de ticket- en abonnementsverkoop volledig gekelderd en waren er tal van meerkosten voor hygiëne en social distancing-maatregelen. Er werd ook een regeling getroffen voor de pachters binnen het geregeld vervoer.

Volgens een raming zouden de meer- en minkosten tot eind augustus reeds oplopen tot een tekort van 35 miljoen euro. Het is evenwel nog niet duidelijk hoelang de impact van de crisis blijft duren en daarom zal er elke maand een afrekening uitgevoerd worden om het tekort bij te passen.

Minister Lydia Peeters : “De Lijn is in deze crisisperiode blijven functioneren en de werknemers verdienen dan ook alle respect hiervoor. Het aantal reizigers, dat initieel was teruggevallen tot amper 5% groeit momenteel gestaag. Ook het grensoverschrijdend vervoer kan vanaf deze week weer plaatsvinden. De Vlaamse regering engageert zich om via maandelijkse afrekeningen het verlies van VVM De Lijn bij te passen. De nood aan performant openbaar vervoer is noodzakelijk om de opstart van onze economie te ondersteunen”.

Autobus- en autocarsector: subsidie en overbruggingskrediet

Deze sector kende een omzetverlies door het wegvallen van tal van ritten en verplaatsingen in de vrijetijdssector. Deze sector is tegelijk een zeer kapitaalintensieve sector (voertuigenpark en infrastructuur). De reeds eerder uitgewerkte compensatiepremie biedt te weinig soelaas in deze sector en zal geen faillissementen kunnen tegenhouden, vandaar de nood aan bijkomende steunmaatregelen.

Er worden middelen vrijgemaakt uit het Vlaamse noodfonds ten belope van 31,5 miljoen euro waarvan de helft kan uitgekeerd in de vorm van een subsidiebedrag (forfaitair bedrag op basis van type voertuig) en de andere helft als een overbruggingskrediet voor een periode van 5 jaar.

Taxisector: overbruggingskrediet

De taxisector is blijven rijden maar kende eveneens een sterke omzetdaling. Om ook hier de toekomst te verzekeren en gezien hun specifieke rol in het kader van basisbereikbaarheid, wordt naast de reeds eerder voorziene Vlaamse en federale steunmaatregelen, voorzien in de mogelijkheid van een overbruggingskrediet via PMV, terug te betalen op 5 jaar. Hiervoor wordt een bedrag vrijgemaakt van 12 miljoen euro.

Op deze manier krijgen deze bedrijven liquide middelen die pas over vijf jaar moeten terugbetaald worden waardoor ze de kosten van Corona kunnen spreiden en hun overlevingskansen vergroten.

Deelmobiliteit

Ook de sector van de deelmobiliteit deelde in de klappen. Met het oog op de modal shift en het snel kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere is de deelmobiliteit een belangrijke aanbieder. De Vlaamse regering heeft een bedrag van 460.000 euro voorzien om het huidige aantal deelwagens en deelfietsen op peil te houden maar ook om ervoor te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen rond hygiëne op peil gehouden kan worden.

Luchthavensector

Ook de luchthavensector werd erg getroffen, ondermeer de LEM’s (Luchtvaart exploitatiemaatschappij) in Antwerpen en Oostende alsook de luchthaven van Kortrijk. Hierdoor kwam de liquiditeit van het loonfonds van de LOM’s (luchtvaart ontwikkelingsmaatschappij) in het gedrang, bij de LEM’s liepen de verliezen hoger op dan de voorziene reserves en de luchthaven van Kortrijk dook in het rood. Daarom wordt er 1.275.000 euro voorzien om de liquiditeit van het loonfonds te verzekeren, 1.000.000 euro voor de LEM’s om de nodige reserves te voorzien en 300.000 euro voor de luchthaven van Kortrijk om deze periode door te komen.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Met dit bijkomend pakket aan maatregelen, momenteel al een bedrag 82 miljoen euro, willen wij er voor zorgen dat onze mobiliteitssectoren deze crisis kunnen overwinnen.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief