Nieuws

26 april 2022

Vlaams minister Peeters lanceert pendelfondsoproep voor duurzamer woon-werkverkeer

Het Pendelfonds ondersteunt bedrijven, organisaties en overheden die initiatieven nemen om het woon-werkverkeer duurzamer te maken. Met de nieuwe oproep richt Vlaams minister Lydia Peeters zich specifiek op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren. De zogenaamde last mile. “Met het Pendelfonds willen we duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die het aantal autoverplaatsingen voor het woon-werkverkeer verminderen, komen in aanmerking voor de subsidie. Dat kan gaan om nieuwe infrastructuur die functionele fietsverplaatsingen faciliteert, de aankoop of leasing van fietsen of plooifietsen, het gebruik van fietsdeelsystemen,…”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Bedrijven en overheden die in aanmerking komen, hebben tot 1 juni 2022 de tijd om zich aan te melden. Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de aard en de duur van het project en bedraagt maximaal de helft van de kosten.

Focus op the last mile

Voor heel wat gebruikers van het openbaar vervoer is het laatste station niet de eindbestemming. Daarna volgt vaak nog een extra verplaatsing. Deze zogenaamde last mile wordt dikwijls als het meest lastige en tijdrovende deel van de hele reis ervaren en zorgt ervoor dat heel wat mensen voor de wagen kiezen.

Met de nieuwe Pendelfondsoproep willen we bedrijven stimuleren om te investeren in een duurzame verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek, bijvoorbeeld door de aankoop van plooifietsen. Zo kunnen werknemers verschillende duurzame vervoersmiddelen combineren om op het werk te geraken ”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. “Vanuit Vlaanderen maken we hiervoor 2,1 miljoen euro vrij. Ik roep bedrijven en organisaties op om een project in te dienen dat het woon-werkverkeer duurzamer maakt. Zo maken we samen de nodige modal shift naar duurzame verplaatsingen.”

Extra aandacht voor bedrijfsoverschrijdende samenwerking

Er gaat bij deze oproep extra aandacht naar samenwerking tussen bedrijven, bij voorkeur gelegen op bedrijventerreinen. “We kijken niet enkel naar grote ondernemingen, ook kleine en middelgrote bedrijven (minder dan 250 werknemers) moedigen we aan om projecten in te dienen”, zegt minister Peeters. “Tenslotte willen we ook innovatieve fietsstimulerende projecten extra aanmoedigen. Denk daarbij aan het ontwikkelen van een app voor het reserveren van deelfietsen voor woon-werkverkeer, een fietslockersysteem, innovatieve deelsystemen, … .”

Hoe meer een project tegemoetkomt aan de focus van de oproep, hoe hoger de score en hoe meer kans op subsidiëring.

Over het Pendelfonds

Bedrijven en organisaties die een project willen indienen, moeten voor 1 juni 2022 een dossiernummer aanvragen op www.pendelfonds.be. Daarna hebben ze tot 1 september 2022 tijd om de subsidieaanvraag te vervolledigen.

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van 200.000 euro wanneer een bedrijf alleen indient. Dit maximumbedrag verhoogt naargelang het project door 2 of meer bedrijven wordt ingediend: 250.000 euro voor 2 bedrijven, 300.000 euro voor 3 bedrijven, 350.000 euro voor 4 en 400.000 voor 5 of meer bedrijven. De projectduur is minimaal 2 en maximaal 4 jaar. Als voor een oproep het totale bedrag van de aangevraagde subsidies hoger is dan het totale subsidiebedrag dat voor de oproep is voorzien, wordt er een rangorde opgesteld. De projecten die het meest voldoen aan de focus van de oproep, krijgen de hoogste score.

Meer informatie

Meer informatie over het Pendelfonds, de voorwaarden en het indienen van projecten voor duurzaam woon-werkverkeer vind je op www.pendelfonds.be.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief