Nieuws

12 oktober 2023

Vlaams minister Peeters lanceert projectoproep voor publiek toegankelijke laadinfrastructuur

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters lanceert een nieuwe projectoproep voor het installeren van laadinfrastructuur voor elektrische wagens. De subsidie richt zich op publieke laadinfrastructuur van normaal en hoog vermogen op privaat domein of in publiek toegankelijke parkeergebouwen op openbaar domein. Tot 10 november 2023 kan iedereen een projectvoorstel indienen via het aanvraagformulier.

De oproep past binnen het actieplan 'Clean Power for Transport (CPT)' waarmee de Vlaamse overheid werk maakt van de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen.

“De doelstelling opgenomen binnen ‘Clean Power for Transport’ is duidelijk: tegen 2025 moet de teller in Vlaanderen op 35.000 laadequivalenten staan en hebben we elke 25 km (ultra)snellaadinfrastructuur langs de snelwegen en grote verkeersassen. Vandaag staat de teller al op 28.550 laadequivalenten of 30.400 semi-publieke en publieke laadpunten en staan we heel dichtbij om die doelstelling te behalen”, zegt minister Peeters. “Met de lancering van de nieuwe oproep schakelen we nog een versnelling hoger en zorgen we ervoor dat het vooropgestelde aantal nog sneller behaald wordt. We voorzien een budget van 7,4 miljoen euro, mede gefinancierd met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds.”

De laadpalen dienen voorzien te worden van 100% groene stroom en moeten 24 uur op 7 dagen publiek toegankelijk zijn. De andere voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen zijn terug te vinden op https://www.vlaanderen.be/milieuvriendelijke-voertuigen/projectoproep-voor-publiek-toegankelijke-laadinfrastructuur

Tot 10 november 2023 kan iedereen een projectvoorstel indienen via het aanvraagformulier op de website van de Vlaamse overheid. De projecten hebben een looptijd van maximum twee jaar.

Financiering

De uitgaven worden aan 10% vergoed, met een maximum van 500 euro per gerealiseerd laadequivalent (CPE). Hoe hoger het vermogen van een laadpaal, hoe hoger een CPE. Een laadpaal met een beperkt vermogen tussen 3 en 11 kW komt bijvoorbeeld overeen met 1 CPE, terwijl een ultrasnellaadpunt van 150 kW gelijk is aan 10 CPE. Indien de laadinfrastructuur operationeel is op 31 mei 2024 wordt de vergoeding verhoogd tot 20% met een maximum van 1.000 euro per CPE. De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro.

Meer informatie

Meer informatie over de projectoproep vindt u, samen met het aanvraagformulier op https://www.vlaanderen.be/milieuvriendelijke-voertuigen/projectoproep-voor-publiek-toegankelijke-laadinfrastructuur .

© DMOW

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief