Nieuws

9 januari 2024

Vlaams minister Peeters ondersteunt provinciale en lokale fietsambities

De 5 Vlaamse provincies mochten in 2023 opnieuw rekenen op 15 miljoen euro uit het Fietsfonds. Via dat fonds steunt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de uitbouw van bovenlokale fietsvoorzieningen die deel uit maken van een fietsnetwerk dat de gemeentegrenzen overstijgt. “Heel wat van deze projecten zijn in uitvoering of al uitgevoerd. Zo bouwen we stelselmatig onze bovenlokale verbindingen en fietssnelwegen in Vlaanderen verder uit en stimuleren we functionele verplaatsingen per (e-)fiets. Via deze financiële ondersteuning wil ik de fietsambitie bij onze provincies en lokale besturen verder ondersteunen”, aldus minister Peeters. Daarnaast kunnen de Vlaamse provincies via het Kopenhagenplan de komende jaren rekenen op extra budget voor fietssnelwegprojecten.

Met het Fietsfonds worden gemeentelijke en provinciale projecten ondersteund voor de aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen die gemeentegrenzen overstijgen (Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk). Minister Peeters stelt hier jaarlijks 15 miljoen euro voor ter beschikking. Dit bedrag werd eerder deze legislatuur opgetrokken door de minister. Vlaanderen financiert telkens de helft van deze projecten, de provincies leggen daar 40% of 50% bij (afhankelijk van de provincie) waardoor in sommige provincies 100% van de totale investeringskost wordt gedragen. Gemeenten passen het eventueel resterend bedrag bij.

Minister Peeters heeft van de fiets een echte topprioriteit gemaakt in haar beleid. Dat blijkt ook uit de nieuwe Fietsambitie voor Vlaanderen. Deze legislatuur maakt minister Peeters maar liefst 1,4 miljard euro vrij voor veilige en comfortabele fietspaden. Ook lokale besturen en provincies kunnen blijven rekenen op financiële steun vanuit Vlaanderen bij het uitvoeren van hun fietsambitie.

“Deze investeringen zijn broodnodig als we zien dat de Vlaming steeds meer fietst en dat de elektrische fiets aan een stevige opmars bezig is. Zo zien we dat 18% van onze verplaatsingen met de fiets gebeurt. Vanuit Vlaanderen wil ik die positieve fietstendens verder stimuleren door te blijven investeren in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur”, zegt minister Peeters.

Recent heeft de Vlaamse Regering ook een aanpassing doorgevoerd in de voorwaarden voor de subsidiëring van gemeentelijke fietspaden. Dit was noodzakkelijk gelet op de wijziging van de standaardrichtlijnen voor fietsinfrastructuur in het vernieuwde Vademecum Fietsvoorzieningen (2022). Zo werden de subsidiabele breedtes opgetrokken tot de nieuwe standaardbreedtes, zodat verbetering van fietspaden, die nog niet aan deze breedtes voldoen, ook in de toekomst kan rekenen op een fincanciële bijdrage.

Totaal
Antwerpen 2.994.361,77 euro
Limburg 2.996.890,23 euro
Oost-Vlaanderen 3.001.334,72 euro
Vlaams-Brabant 2.996.630,15 euro
West-Vlaanderen 3.010.670,80 euro
Totaal 14.999.887,67 euro

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief