Nieuws

14 oktober 2021

Vlaams minister Peeters ondertekent derde EIB-financieringstranche voor Oosterweelproject

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Vlaamse Overheid, vertegenwoordigd door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele, hebben een derde financieringsschijf ondertekend ter ondersteuning van het Oosterweelproject, voor het vervolledigen van de ringweg rond Antwerpen. Beide partijen zetten in Brussel hun handtekening onder een lening van €250 miljoen, waarmee de tot dusver verstrekte financiering op €500 miljoen staat.

Krap twee jaar na het begin van de werken op de linker Scheldeoever hebben de Vlaams ministers Lydia Peeters en Matthias Diependaele met de EIB een financiering van €250 miljoen ondertekend voor het Oosterweelproject. Het gaat daarbij om de derde schijf van de beschikbare EIB-financiering voor het project, dat bedoeld is om zowel het verkeer als de levenskwaliteit voor bewoners in de regio te verbeteren. Het project heeft een prijskaartje van in totaal €3,5 miljard.

Met de ondertekening vandaag in Brussel komt het totaal aan EIB-financiering voor het project op €500 miljoen, van een totale beschikbare financieringsfaciliteit van €1 miljard, die in maart 2018 door de EIB goedgekeurd werd. Net zoals de eerdere tranches van de financiering heeft deze schijf van €250 miljoen een looptijd van 40 jaar.

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters stelde bij de ondertekening: met de ondertekening van deze derde schijf bewijzen we nogmaals dat de Oosterweelverbinding positief is voor de leefbaarheid en de mobiliteit en dat niet enkel voor Antwerpen maar voor heel Vlaanderen en zelfs Europa. Grote infrastructuurwerken als deze zijn nodig en zullen de mobiliteit in Vlaanderen ingrijpend verbeteren en onze internationale concurrentiepositie alleen maar versterken.”
EIB Vice-President Kris Peeters: “Ik ben verheugd dat de Europese Investeringsbank kan bijdragen aan de Oosterweelverbinding door middel van een lening van EUR 1 miljard; nog steeds één van de grootste leningen die de EIB aan een project toekende. Vandaag ondertekenen we daar de derde financieringsschijf van, ten belope van EUR 250 miljoen. Door deze financiering ondersteunen we de tenuitvoerbrenging van een strategisch mobiliteitsproject dat voluit inzet op vlotter en veiliger verkeer met minder impact op de leefomgeving. De voordelen van de ontsluiting zullen niet alleen de lokale burgers en bedrijven ten goede komen maar evenzeer zorgen voor een soepelere doorstroming van het Europees transitverkeer.”

Tolinkomsten

De investering in de Oosterweelverbinding zal zich in de toekomst terugverdienen door middel van tolinkomsten over de Scheldekruisingen. Deze opbrengsten zullen aangewend worden om de lening die werd aangegaan met het Vlaams Gewest terug te betalen. Waardoor op haar beurt het Vlaams Gewest dan ook kan terugbetalen aan de EIB.

Vlaams minister Peeters: “We spreken hier over een Robuust Financieel Model, waarover we reeds verschillende keren gerapporteerd hebben aan het Rekenhof en aan de commissie Mobiliteit en Openbare Werken”, aldus minister Peeters. “De robuustheid wordt getest door het samengaan van verschillende worstcasescenario’s, waarbij onder meer een stijging van de bouwkosten, een daling van tolinkomsten, stijging van rentes en verlenging van de bouwperiode mee in rekening gebracht worden. Dit financieel model dat Lantis voor ogen houdt, doorstaat deze test op de worst case scenario’s. Enkele weken geleden, toen ik de laatste aannemingscontracten, meeondertekende (op een symbolische discussie onder het Viaduct van Merksem), gaf ik reeds mee dat er dagelijks ongeveer 166.000 voertuigen over het viaduct van Merksem razen. Als in de toekomst een deel van deze trajecten langsheen de Oosterweelverbinding rijden, dan maak ik me geen zorgen aangaande het financieel model. En dat is dan alleen nog maar de financiële kant. Door onder het viaduct te staan, realiseerde ik me ook wat voor een constant en hels lawaai er over de hoofden van de inwoners van dit deel van Antwerpen moet gaan. Met Oosterweel brengen we dit alles onder de grond, dus ook de gezondheid van tienduizenden tot honderdduizend mensen zal er op vooruitgaan vanaf 2030.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief