Nieuws

21 oktober 2021

Vlaams minister Peeters pakt gevaarlijke punten in Vlaanderen aan

“We moeten komaf maken met het idee dat er eerst een ongeval moet gebeuren alvorens we ingrijpen”

Proactief denken en handelen, en het versneld uitvoeren van infrastructurele maatregelen om verkeersongevallen te voorkomen. Op die manier wil Vlaams minister Lydia Peeters voorkomen dat de lijst met gevaarlijke punten langer wordt. “De versnelde aanpak van de gevaarlijke punten op de dynamische lijst is één van de 37 maatregelen uit het verkeersveiligheidsplan, maar om dit te kunnen bewerkstellingen is ook de kwalitatieve uitvoering van alle andere maatregelen cruciaal. Vanuit dit plan streven we naar een maximale preventieattitude bij alle betrokken partijen, zowel bij de wegbeheerder als bij de weggebruiker. Hoe meer ongevallen we kunnen voorkomen, hoe korter deze lijst wordt”, aldus Lydia Peeters.

Gevaarlijke punten op de dynamische lijst worden uiteraard nu ook al aangepakt, maar voor de minister moet het nog wat sneller gaan. 

“Begin dit jaar heb ik een nieuwe bestuurlijke aanpak gelanceerd, MIA, ofwel Mobiliteit Innovatief Aanpakken. Via samenwerking met alle actoren en goede monitoring willen we hiermee een aantal zaken sneller verwezenlijken. We moeten komaf maken met een overvloed aan regels als het de verkeersveiligheid in de weg staat en we moeten infrastructuurwerken sneller kunnen uitvoeren. De beleidsvisie MIA was niet voor niks de rode draad in het nieuwe verkeersveiligheidsplan. We weten waar er gevaar is, dus moeten we zo snel en efficiënt mogelijk handelen. Een veilige en goed onderhouden infrastructuur is immers een fundamentele voorwaarde om een veilig verkeerssysteem te creëren volgens de safe system benadering waarbij we maximaal rekening houden met de kindnorm.”

Maar alleen deze reactieve aanpak volstaat niet voor de minister, die ook en vooral mikt op proactief denken en handelen. 

“Eigenlijk zitten we in een vicieuze cirkel die liever vandaag dan morgen moet doorbroken worden. Wanneer er veel ongevallen gebeuren op een bepaald punt, dan komt het op de dynamische lijst gevaarlijke punten en wordt het vroeg of laat aangepakt. Mijn ambitie is net om te voorkomen dat een punt een gevaarlijk punt wordt. Binnen MIA lanceerden we recent twee proeftuinen waar wordt getest met proactieve detectie van bepaalde verkeerssituaties door middel van camera’s en drones. Op die manier kunnen we proactieve maatregelen voorkomen dat er veel ongevallen gebeuren op een locatie. Zijn de resultaten uit de proeftuin positief dan rollen we dit uit over Vlaanderen.

Daarnaast moeten ook heel wat andere maatregelen uit het recent gelanceerde verkeersveiligheidsplan leiden naar een daling van het aantal verkeersongevallen. Het maximaal conflictvrij maken van kruispunten, veilige schoolroutes en -omgevingen, kwalitatieve, comfortabele, herkenbare en vergevingsgezinde fietsinfrastructuur, veilige voetgangersoversteekplaatsen, enz. 

De actieve weggebruiker staat centraal in het nieuwe verkeersveiligheidsplan omdat de cijfers bij deze doelgroep niet goed evolueren. Ongevallen met fietsers en voetgangers wegen terecht ook veel zwaarder door bij het opmaken van de lijst met gevaarlijke punten. Daarom is vandaag handelen meer dan broodnodig. Minder ongevallen betekent immers minder slachtoffers, minder verdriet en finaal ook minder gevaarlijke punten.”

De dynamische lijst van 2021 toont in totaal 302 gevaarlijke punten waarbij er een link is met de infrastructuur. Er zijn 101 nieuwe gevaarlijke punten bijgekomen t.o.v. 2020. Het stijgend aantal dodelijke verkeersslachtoffers sinds 2018 – en in het bijzonder het aandeel voetgangers en fietsers hierin - zorgt logischerwijs voor een aangroei van het aantal punten op de dynamische lijst.

Samen met de administratie onderzoeken we nu hoe deze punten versneld kunnen aangepakt worden. Daar waar grote ingrepen samen met nutsleidingen dienen uitgevoerd te worden wil Minister Peeters nu de verkeersveiligheid verhogen door in te zetten op quick wins of kleine ingrepen. Ook dat is MIA: een versnelde realisatiegerichte aanpak.

Verdeling per provincie: Bijlage cijfers per provincie.pdf

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief