Nieuws

21 april 2022

Vlaams minister Peeters rolt 43 nieuwe trajectcontroles uit

“Handhaving centraal binnen een sterk verkeersbeleid”

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters kondigt 43 nieuwe trajectcontroles, 8 nieuwe roodlichtcamera’s en 6 nieuwe snelheidscamera’s aan langs gewestwegen in Vlaanderen. Die handhavingsinstallaties komen er in samenspraak met de lokale besturen die hiervoor een aanvraag indienden. De aanvraag werd per locatie beoordeeld op basis van objectieve criteria zoals ongevallencijfers en de gereden snelheid. “In mijn ambitie om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen, speelt handhaving een belangrijke rol”, aldus minister Peeters. “Trajectcontroles bijvoorbeeld zorgen voor een daling van meer dan 50% van het aantal zware verkeersongevallen.”

In juli 2021 lanceerde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters haar nieuw Verkeersveiligheidsplan 2021-2025. Eén van de overkoepelende doelstellingen om tot een veilig verkeerssysteem te komen is een sterke handhavingsketen.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Het effect van trajectcontroles op de verkeersveiligheid is bewezen. Ter hoogte van trajectcontroles daalt het aantal snelheidsovertredingen met zo’n 78%. Onderzoek toont aan dat het aantal ongevallen ter hoogte van een trajectcontrole daalt met 15 tot zelfs 30 procent. Vooral op het vlak van ernstige ongevallen merken we dat effect met een daling van meer dan 50%.”

43 nieuwe trajectcontroles

Voor Vlaams minister Lydia Peeters is de inspraak van lokale besturen bij het bepalen van de locaties van onder meer trajectcontroles belangrijk. “Zij kennen de verkeerssituaties op hun grondgebied door en door”, aldus minister Peeters. Om hen meer te betrekken in het handhavingsbeleid lanceerde minister Peeters dan ook een aanvraagprocedure waarbij lokale besturen hun vraag naar maatregelen inzake handhaving van snelheidsregimes kunnen indienen. Of hun aanvraag al dan niet weerhouden wordt, hangt af van een aantal objectieve criteria zoals de meest recente ongevallendata en de gereden snelheid.

De eerste resultaten van de aanvraagprocedure zijn nu bekend: minister Peeters zorgt op onze Vlaamse gewestwegen voor 43 nieuwe trajectcontroles, 8 nieuwe roodlichtcamera’s en 6 nieuwe snelheidscamera’s. De installatie start nog in 2022 en moet ten laatste in 2023 afgerond zijn. Minister Peeters trekt hiervoor in totaal 6,7 miljoen euro uit.

Totaal aantal trajectcontroles

Dit is niet de enige piste die minister Peeters bewandelt voor de uitrol van trajectcontroles. Ze investeert ook in trajectcontroles langs autosnelwegen, zet in op de ombouw van snelheidscamera’s naar trajectcontroles en plant nog steeds 20 trajectcontroles per jaar op basis van de prioriteitenlijst van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Ze investeert dan ook meer dan 40 miljoen in snelheidshandhaving in de periode 2020-2022.

Een overzicht van de locaties: Overzicht locaties.pdf

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief