Nieuws

4 april 2023

Vlaams minister Peeters stelt nieuwe Fietsambitie voor Vlaanderen voor

“Moordstrookjes moeten definitief uit woordenboek verdwijnen”

Het vorige fietsbeleidsplan dateert uit 2016 en is achterhaald. Vandaag wordt er meer gefietst dan ooit en de diversiteit op onze fietspaden blijft toenemen, denk maar aan de komst van de speedpedelec, de opmars van de elektrische fiets en de micromobiliteit. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft van de fiets een echte topprioriteit gemaakt in haar beleid. Het is dan ook geen verrassing dat minister Peeters vandaag een nieuwe Fietsambitie voor Vlaanderen presenteert. “Het fietsaandeel in onze verplaatsingen stijgt, maar er is nog een enorme groeimarge en die moeten we benutten. Met deze ambitie wil ik het pad effenen voor een straatbeeld waarin fietsers en andere actieve weggebruikers een hoofdrol spelen”, zegt minister Peeters. Aan de hand van een maatregelenpakket zet de nieuwe Fietsambitie koers richting een 2040 waarin we meer dan 30% van onze verplaatsingen met de fiets afleggen en ‘moordstrookjes’ voorgoed tot het verleden behoren. “Fietsen moet in 2040 daarom nog meer dan vandaag veilig, comfortabel, efficiënt en voordelig zijn.”

Nog nooit werd er zoveel geïnvesteerd in fietsinfrastructuur als onder minister Peeters. Deze legislatuur maakt minister Peeters maar liefst 1,4 miljard euro vrij voor veilige en comfortabele fietspaden – een ongezien hoog bedrag als we kijken vanwaar we komen. In 2017 werd er bijvoorbeeld net iets meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd. Alleen al in 2023 gaat het om 446 fietswerven op en langs onze gewestwegen. Daarnaast ondersteunt deze Vlaamse regering onder impuls van minister Peeters ook de provincies en lokale besturen bij het uitvoeren van hun fietsambitie.

Ambitie verankeren in de toekomst

In haar Fietsambitie benadrukt minister Peeters dat verdere investeringen absoluut nodig zijn en blijven: 

“We werken hard op het terrein en de realisaties worden stilaan zichtbaar. Kwaliteitsvolle infrastructuur is een basisvereiste voor veilig fietsverkeer en daarom moeten we ernaar streven om het investeringsritme van jaarlijks minimaal 300 miljoen euro aan te houden. Kortom: de hoge financiële injecties willen we verankeren in de toekomst. Het ambitieuze fietsbeleid mag niet stoppen na deze legislatuur. We hebben de lat hoog gelegd inzake fietsinfrastructuur en die lat moet hoog blijven liggen of zelfs hoger komen te liggen. Weg met ‘moordstrookjes’ en ‘nietspaden’, liever vandaag dan morgen.”

Veilig fietsen voor iedereen

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zich met de fiets te verplaatsen. Daarom is het de ambitie dat in 2040 elke Vlaming toegang heeft tot een (deel)fiets en dat iedereen – ongeacht leeftijd, gender, sociale klasse, cultuur of gezondheid – zich veilig en comfortabel voelt op de fiets.

“Om dat te verwezenlijken, zetten we onder meer in op fietsinfrastructuur van de hoogste kwaliteit, en het veiliger maken van kruispunten en oversteken”, aldus minister Peeters. “Bovendien willen we tegen 2040 het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk weren uit bijvoorbeeld schoolomgevingen en aan sport- en jeugdvoorzieningen. De kindnorm zal daarbij steeds het uitgangspunt zijn.”

Data en innovatie

Fietsen biedt vandaag al tal van voordelen, maar met behulp van de juiste data en nieuwe technologieën kunnen die nog extra worden versterkt. Zo kunnen slimme verkeerslichten een vlotte en veilige doorstroming voor fietsers garanderen en kan aan de hand van meer data, bijvoorbeeld over de oorzaken en omstandigheden van fietsongevallen, het beleid doelgericht worden bijgestuurd. 

“Dataverzameling, innovatie en experiment zijn cruciaal voor een grensverleggend fietsbeleid. Door vandaag te experimenteren met slimme technologieën en nieuwe materialen, bouwen we aan een écht ambitieuze toekomst voor de fiets”, zegt minister Peeters.

Fietsambitie als een leidraad

De Fietsambitie bouwt verder op het beleid van minister Peeters en moet een leidraad en een inspiratiedocument vormen voor de volgende legislaturen.

“Op dit moment nemen wij tal van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat fietsen veilig en comfortabel wordt. Denk aan het veilig maken van schoolroutes en -omgevingen, het conflictvrij maken van kruispunten, een afwegingskader zone 30, de introductie van de kindnorm, het uittesten van innovatieve technieken binnen MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) en nog zoveel meer. De Fietsambitie bouwt daarop verder en ik wil hiermee handvaten aanreiken voor de volgende legislaturen, want het werk zit er nog niet op. We hebben alvast een versnelling ingezet en dit is de uitgelezen kans om die verder aan te houden”, besluit minister Peeters.

Lees hier het fietsplan.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief