Nieuws

18 februari 2022

Vlaams minister Peeters: “Voorbereiding op hevige storm in het kader van de veiligheid”

Vanaf de middag zal een hevige storm met krachtige rukwinden woeden met naar verwachting de grootste impact in het noordwesten van het land. Voor de provincies Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen geldt code oranje. Langs de kust en voor de scheepvaart neemt het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) enkele maatregelen in het kader van de veiligheid. “De berichtgevingen van meteorologen zijn duidelijk. We raden absoluut aan om geen onnodige risico’s te nemen en het veilig te houden”, aldus minister Peeters. Intussen heeft ook vervoersmaatschappij De Lijn bekend gemaakt dat ze bekijken wat ze kunnen doen voor die leerlingen die vroeger naar huis moeten gaan omdat hun school vroeger sluit. Voor wie nog de weg op moet, vraagt minister Peeters uitdrukkelijk om de snelheid aan te passen en te zorgen voor de nodige afstand en aandacht.

Maatregelen voor de kustregio en scheepvaart

Hoewel we met storm Eunice geen stormvloed verwachten, neemt het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust toch verschillende maatregelen om de veiligheid te bewaren. “Het zal er hevig aan toe gaan en zeker op zee en langs de kust,” licht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters toe. “We nemen geen risico’s, veiligheid gaat steeds voorop. Daarom neemt het agentschap MDK enkele maatregelen, samen met zijn verschillende partners.”

De maatregelen voor de scheepvaart:

  • Er geldt een algemeen op- en afvaartverbod voor de scheepvaart. Dit bepaalde de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, een samenwerking tussen de Vlaamse en de Nederlandse overheid. Zo’n verbod betekent dat schepen langs de kade in de haven of in het ankergebied op zee moeten wachten vooraleer hun reis veilig verder te zetten. Als de storm gaat liggen, bekijkt MDK samen met alle partners van de nautische keten de planning om de wachtende schepen zo snel mogelijk te bedienen.
  • Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende staat altijd paraat, maar is nu ook extra alert. Zo zijn er al extra berichten uitgestuurd naar de scheepvaart om te informeren over de nakende situatie.
  • Ook de veerdiensten langs de kust en op de Schelde kunnen hinder ondervinden. Check de website voor je vertrekt.

De maatregelen langs de kust:

  • Langs de kust zullen staketsels en havendammen afgesloten zijn voor wandelaars en fietsers:
  • Wester- en oosterstaketsel in Nieuwpoort
  • Havendammen in Oostende
  • Westerstaketsel in Oostende
  • Oosterstaketsel in Blankenberge
  • Lage wandeling in Blankenberge

Een storm als Eunice, maar ook de stormen die we recent en in het verleden meemaakten, tonen telkens het belang van een goede maar bovenal noodzakelijk kustbescherming. “Onze stranden en duinengordels vormen de natuurlijke zeewering. Voor de versterking van die natuurlijke en zandige kust, vormen zandsuppleties de basisoplossing. Door extra zand aan te brengen, wordt een hoger en breder strand gecreëerd. Bij storm breken de golven daarop en verliezen ze hun kracht vóór ze schade kunnen toebrengen aan de dijken en bebouwing”, duidt minister Peeters.

Maatregelen voor de binnenvaart

Er wordt een stormtij (combinatie van springtij op de rivieren en een storm op zee) verwacht voor vannacht/morgenochtend. De voorspellingen gaan uit van een hoogwater in Antwerpen van 6,70 mTAW om 5u15 zaterdagochtend. We verwachten dat ook de daaropvolgende hoogwaters (zaterdagnamiddag en maandag) verhoogd zullen zijn. “We verwachten geen gevaarlijk stormtij zoals bij storm Corrie twee weken geleden”, aldus minister Peeters. De verwachte waterpeilen liggen nu zo’n 40 cm lager dan toen.”

De Vlaamse Waterweg nv verwacht dat een aantal overstromingsgebieden in de keten, aangelegd in het kader van het Sigmaplan, morgenochtend in werking zullen treden (en mogelijk ook de daaropvolgende hoogwaters). Het zal gaan om Anderstadt (Lier), Zennegat (Mechelen), Bovenzanden (Heindonk), Tielrodebroek, Lippenbroek (Hamme), Scheldebroek (Berlare), Uiterdijk (Dendermonde), Paardeweide (Berlare) en Potpolder I (Waasmunster).

De jaagpaden die dienstdoen als overloopdijken voor de overstromingsgebieden zullen uit veiligheidsoverweging worden afgesloten voor jaagpadgebruikers. Langs die overloopdijken zal namelijk het rivierwater de overstromingsgebieden instromen.De waterkeringspoorten op de Antwerpse Scheldekaaien worden voorlopig niet gesloten. “We volgen de situatie uiteraard op de voet op en sturen de maatregelen bij indien nodig”, duidt minister Peeters. De veerboten blijven momenteel nog uitvaren, maar ook daar kan elk moment verandering in komen.

Maatregelen De Lijn

Door de aangekondigde storm Eunice hebben verschillende scholen in Vlaanderen vandaag besloten om vroeger te sluiten, vaak al vanaf 12 uur. Dit heeft gevolgen voor een heel aantal leerlingen die met de bus naar huis rijden. De Lijn speelt kort op de bal en voorziet waar mogelijk versterkingsritten te voorzien en grotere bussen zodat de leerlingen veilig thuis geraken. Gezien deze aanpassingen op korte termijn moeten gebeuren kan De Lijn evenwel geen aanbod garanderen vergelijkbaar met woensdagmiddag wanneer de scholen ook om 12 uur sluiten. “Reizigers plannen hun reis best vlak op voorhand via de app of de website van De Lijn om eventueel een alternatief voor hun traject op te zoeken”, aldus minister Peeters.

Meer info: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/28638_stormweer_18022022

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief