Nieuws

20 december 2021

Vlaams minister Peeters: “We voorzien ook laadinfrastructuur voor wie privaat geen laadpunt heeft”

Wie met een volledige elektrische wagen rijdt en geen mogelijkheid heeft om op privaat terrein een laadpaal te plaatsen zal binnenkort een laadpaal op het publiek terrein kunnen aanvragen en dat op maximaal 250 meter van de woonplaats. Dat maakt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters vandaag bekend. “Ons ambitieus Vlaams Klimaatplan voorziet een omschakeling naar zero-emissievoertuigen", aldus minister Peeters. “Daarbij hoort een versnelde uitrol van laadinfrastructuur en dat zowel onderweg, op het werk als thuis.”

Vrijdag 17 december heeft de Vlaamse regering, op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de spelregels vastgelegd voor de uitrol van publieke laadpunten op het openbaar domein. Zo geeft minister Peeters invulling aan de derde pijler: thuis laden.

Onderweg en op het werk laden

De ambitie van minister Peeters is duidelijk: 35.000 laadequivalenten (CPE) tegen 2025 en tegen 2030 100.000 (semi-)publieke laadequivalenten in Vlaanderen. De projectoproepen die minister Peeters hiervoor lanceerden waren alvast een groot succes. 

Met de resultaten van onze eerste projectoproepen voor bedrijven en (ultra)snelladers verdriedubbelen we het totale aantal. Binnen dit en twee jaar komen er 12.615 laadequivalenten bij in Vlaanderen.”

Paal volgt Wagen

80% van het laden gebeurt thuis en op het werk. Minister Peeters voorziet 8,4 miljoen euro aan subsidies voor bedrijven die in laadinfrastructuur investeren en deze publiek toegankelijk maken. Zo komt de minister tegemoet aan de noden voor laden op het werk. Om te zorgen dat mensen ook onderweg kunnen laden zorgt minister Peeters voor snellaadinfrastructuur om de 25km langs grote verkeersassen. Nu zorgt minister Peeters ook verder voor een uitrol wat betreft thuisladen. Na de overdracht van de bevoegdheid over laadinfrastructuur van de minister van Energie naar de minister van Mobiliteit, moest er een nieuw wetgevend kader worden uitgewerkt. Dit is nu de laatste regelgevende stap daarin.

“Met dit besluit leggen we de spelregels vast voor de uitrol van publieke laadpunten op het openbare domein (de steden en gemeenten)”, aldus minister Peeters. “Het gaat hier over een nieuwe manier van werken. In het verleden coördineerde één exploitant alles in Vlaanderen. Nu gaan we per regio aparte bestekken in de markt te zetten, zodat de lokale besturen veel meer aan maatwerk kunnen doen. Zo zorgen we er ook voor dat diverse spelers op de markt – klein en groot – kunnen meedingen.”

Om de uitrol te optimaliseren wordt er gewerkt op verschillende sporen. Zo is de uitrol vraaggestuurd – burgers zonder private parking kunnen publiek laadpunt aanvragen kort bij thuis -, is er een datagestuurd aspect – laadinfrastructuur bijplaatsten bij drukbezochte laadpalen en is er de strategische uitrol op basis van een ruimtelijke laadplan van het lokaal bestuur.

Vlaams minister Peeters: Vele burgers hebben niet de luxe om een eigen private garage of oprit te hebben, maar moeten zich parkeren op een publieke parking wanneer ze thuiskomen. Daarom is het voor mij van groot belang om ook hen de mogelijkheid te bieden om een elektrische wagen op te laden en dat dicht bij huis.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief