Nieuws

9 november 2021

Vlaams minister Peeters wil meer aandacht voor slechthorenden in het verkeer

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil meer aandacht voor mensen met een auditieve beperking in het verkeer. De minister gaat daarom het Limited Hearing Symbool, waarmee de persoon in kwestie aan andere weggebruikers duidelijk kan maken dat hij slechthorend is, meer kenbaar maken in Vlaanderen. “Iedere weggebruiker zou bij het zien van het symbool onmiddellijk moeten weten dat het gaat om iemand met een auditieve beperking en hier ook rekening mee houden”, aldus minister Peeters. “Deze ambitie past binnen mijn recent goedgekeurde Verkeersveiligheidsplan. Hierin plaatsen we de actieve weggebruiker centraal en hanteren daarbij de ‘Safe system approach’ waarin ook meer kwetsbare groepen, zoals kinderen, senioren en mensen met een beperking zich veilig moeten kunnen verplaatsen.” Minister Peeters onderzoekt trouwens ook hoe ze mensen met een visuele beperking beter kan beschermen.

Volgens officiële schattingen zijn 1,3 miljoen Belgen mild tot ernstig slechthorend. Deelnemen aan het verkeer, zeker op de fiets, kan voor hen extra uitdagingen met zich meebrengen. Zo vertelt ook de vader van Kamiel. Kamiel is een driejarig jongetje dat slechthorend is. Hij kreeg vandaag een Limited Hearing Symbool overhandigd van minister Peeters.

Ruben Jans, vader van Kamiel: Elk initiatief, dat drempelverlagend kan werken om mensen met een gehooruitdaging op een voor hun aanvoelen veilige manier te laten participeren aan het dagdagelijkse verkeer, is positief. Ook in het verkeer is geluiden kunnen ervaren en andere weggebruikers, die hier gepast op kunnen reageren, een belangrijke factor. Zeker in het licht van de toekomstige vergroening van het wagenpark, waarbij hybride en elektrische wagens niet enkel minder CO2, maar ook duidelijk minder dB’s uitstoten.”

(On)veiligheidsgevoel

Het Limited Hearing Symbool is al populair in Nederland en een aantal Scandinavische landen. Minister Peeters wil het symbool nu ook meer bekendheid geven in Vlaanderen. 

“Het kan niet zijn dat mensen met een auditieve beperking de fiets links laten liggen omdat ze een subjectieve onveiligheid ervaren. Het is geenszins mijn bedoeling om slechthorenden te verplichten om het symbool te gebruiken. Ik wil hen de vrije keuze geven om hun beperking kenbaar te maken in het verkeer. Dé voornaamste bedoeling van mijn initiatief is om de andere weggebruikers te sensibiliseren en duidelijk maken wat het symbool betekent zodat zij hier ook rekening mee kunnen houden.”

Dat laatste wil de minister onder meer verwezenlijken door het symbool op te nemen in de Verkeersquiz van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Daarnaast zal er in een uitzending van het tv-programma Kijk Uit aandacht worden besteed aan personen met een visuele of auditieve beperking. Ook andere pistes worden verder onderzocht.

Tips

Hoe kan je nu rekening houden met iemand met het Limited Hearing symbool in het verkeer? Belangrijk is om eerst voor oogcontact te zorgen. Probeer de aandacht te trekken door bijvoorbeeld te zwaaien. Heeft de slechthorende fietser een achteruitkijkspiegel, dan kan het ook helpen om een lichtsignaal te geven voor het inhalen. Extra hard toeteren of bellen heeft geen zin. Slechthorende fietsers horen moeilijk of niet uit welke richting een auto of een andere weggebruiker nadert. Sommige slechthorenden kunnen ook overgevoelig zijn voor geluiden, waardoor ze hiervan net heel erg kunnen schrikken. Wil je iemand met het Limited Hearing symbool inhalen? Beoordeel dan eerst of er voldoende ruimte is om te passeren zonder dat er een schrikreactie ontstaat. Is de weg te smal? Zorg dan voor oogcontact of blijf afstand houden tot de weg terug breder wordt. Hou in ieder geval steeds voldoende ruimte bij het inhalen om schrikreacties te voorkomen.

MIA

De cijfers zijn niet goed. Zelfs in een ‘verkeersarm’ 2020 vielen er 241 dodelijke slachtoffers op Vlaamse wegen. Vier op de tien zijn actieve weggebruikers. In 2020 zijn 75 fietsers en 30 voetgangers gestorven in het verkeer. 

"Cijfers die mijlenver staan van mijn ambitie Vision Zero om tegen 2050 geen dodelijke verkeersslachtoffers te hebben. En nog veel verder van mijn doelstelling om elke dag opnieuw te ijveren voor nul verkeersslachtoffers. Want ik blijf van mening, hoe onrealistisch dit ook mag klinken, dat we ons niet mogen neerleggen bij het feit dat mensen sterven in het verkeer. Daarom wil ik verkeersveiligheid op een andere manier benaderen, met nieuwe klemtonen en aandachtspunten. Dat doen we met MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken). MIA betekent dat doelstellingen sneller, samen en alert worden aangepakt.”

Proactieve aanpak

In juli van dit jaar lanceerde minister Peeters haar nieuwe verkeersveiligheidsplan met 37 concrete maatregelen die moeten zorgen voor meer verkeersveiligheid en met extra aandacht voor actieve weggebruikers en voor de kindnorm. Denk maar aan investeringen in voldoende kwalitatieve, veilige en overzichtelijke voetgangersoversteekplaatsen, meer gevleugelde zebrapaden, maximaal conflictvrije lichtenregelingen op kruispunten en veilige schoolroutes. 

“We moeten een veilig verkeerssysteem creëren waarin ook meer kwetsbare groepen, zoals senioren, kinderen en mensen met een beperking zich veilig kunnen verplaatsen.” Specifieke cijfers over ongevallen met slechthorenden zijn er niet. “Met MIA proberen we verkeersveiligheid ook proactief te benaderen. Er moet niet altijd eerst een ongeval gebeuren, vooraleer we iets ondernemen. Je moet dit initiatief dan ook in deze context bekijken”, besluit minister Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief