Nieuws

28 oktober 2021

Vlaams minister Peeters wil verder inzetten op responsabilisering gebruik e-step

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil extra sensibiliseren over (de gevaren verbonden aan) e-steps. Dat maakte ze vandaag bekend in de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. E-steps zijn immers een relatief nieuw fenomeen, en de kans bestaat dat met het toenemende gebruik ook het aantal ongevallen zal stijgen. Toch mogen de risico’s die het gebruik van e-steps en gelijkaardige voortbewegingstoestellen inhoudt, ons niet blind maken voor de mobiliteitsvoordelen die deze toestellen wel degelijk kunnen bieden. Door te zorgen voor een veilige en goed onderhouden infrastructuur en e-stepgebruikers te leren hoe ze hun vervoermiddel op een veilige wijze kunnen gebruiken, kunnen we ongevallen vermijden”. De minister verwijst daarbij ook naar haar nieuwe Verkeersveiligheidsplan. “Het verkeersveiligheidsplan bevat heel wat maatregelen gericht op de veiligheid van de actieve weggebruiker (o.a. voetgangers en fietsers) die ook zullen bijdragen aan de veiligheid van de elektrische stepgebruikers, zoals het maximaal conflictvrij maken van kruispunten, veilige schoolroutes en -omgevingen,… .”

Uit de recente verkeersongevallencijfers 2020 blijkt dat weggebruikers uit de leeftijdscategorie 0-24-jarigen voor bijna de helft deel uitmaakt van de slachtoffers onder de e-steppers. Het logische gevolg hiervan is dat de andere helft van deze ongevallen gebeurt bij de leeftijdscategorie van +25-jarigen. 

Het is dus duidelijk dat we naar deze volledige groep van gebruikers toe extra inspanningen zullen moeten leveren inzake sensibilisering en educatie”, aldus minister Peeters. “Zelfbescherming kan hier een onderdeel bij vormen. Bij deze cijfers wil ik wel benadrukken dat de e-step pas sinds oktober 2019 als specifieke voertuigcategorie geregistreerd wordt in de ongevallenstatistieken.”

Responsabilisering

Specifiek wil minister Peeters de kennis van de verkeersregels bij alle weggebruikers verhogen via de verticale leerlijn (met specifieke aandacht hierbij voor weggebruikers die overstappen naar nieuwe vervoerswijzen zoals de e-step). “Daarnaast willen we verkopers aanmoedigen en sensibiliseren om aan nieuwe gebruikers de juiste informatie en veiligheidsrichtlijnen mee te geven bij de aankoop van een voertuig. Ik denk hierbij aan het veilig gebruik van de e-step en aan het gebruik van beveiligingsmiddelen, zoals helm of pols- en kniebeschermers. Daarnaast wil ik verkopers stimuleren om te verwijzen naar specifieke opleidingen die op vrijwillige basis kunnen worden gevolgd. Tijdens deze opleidingen wordt gefocust op een verhoging van de vaardigheden en op risicoperceptie.” Werknemers die met een e-step naar het werk komen, kunnen bijvoorbeeld de opleiding “one step away” van de VSV volgen.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Ik geen voorstander van verplichten, ik wil inzetten op responsabilisering en daarbij is het kiezen voor zelfbescherming steeds een goed idee, voor alle weggebruikers. Maar ook hier is hoffelijkheid in het verkeer een belangrijk principe. Zeker bij het gebruik van deelsteps roep ik alle gebruikers op om deze niet in het wild achter te laten op voet- en fietspaden. Zo vermijden we onveilige situaties in de openbare ruimte. Veel lokale besturen werken nu al met een zogenaamde dropzone.”

Interfederale werkgroep

De regelgeving betreffende de maximale snelheid van voertuigen, een eventuele leeftijdsgrens, de plaats op de weg, al dan niet het verplichten van de helm behoren bovendien tot de bevoegdheid van de federale overheid. 

“Dit betekent echter niet dat we bij de pakken blijven zitten. Willen we de verkeersveiligheid verhogen, dan moeten we deze verkeersveiligheidsproblematiek samen aanpakken. Binnenkort komt er daarom op mijn vraag een interfederale werkgroep samen om de regelgeving rond e-steps te bekijken en eventueel aanpassingen door te voeren die de verkeersveiligheid verbeteren. De werkgroep zal goede praktijken kunnen delen en de reglementaire kaders voor e-steps op elkaar kunnen afstellen”, besluit minister Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief