Nieuws

28 mei 2024

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken en Hogeschool PXL zetten volgende stap in duurzame mobiliteit: fietsen door de onderwijsgebouwen

Hasselt, 28 mei 2024 – Hogeschool PXL, bekend om haar vooruitstrevende visie en voortdurende transitie, startte meer dan een decennium geleden haar digitale transformatie als “Hogeschool met de laptop.” De vaardigheden die studenten in deze periode ontwikkelden, hebben de digitalisering bij bedrijven, overheden en organisaties in gang gezet. Anno 2024, richt deze ambitieuze hogeschool haar pijlen nu op duurzaamheid.

Duurzaamheid en mobiliteit

Hoewel Hogeschool PXL al enkele jaren erkend is als SDG-Champion, ontbreken er nog enkele elementen om haar duurzaamheidsdoelstellingen volledig te realiseren. Een belangrijk project in deze context is het EFRO-project “Boost2BIKE.” Dit project, in combinatie met de komst van de fietsbrug over de Grote Ring en tal van faciliteiten voor duurzame mobiliteit, biedt studenten de mogelijkheid om per fiets door de onderwijscampus te reizen. Dit sluit aan bij de Limburgse trend van unieke fietservaringen, zoals het fietsen door de bomen en het fietsen door het water. Nu komt daar ook het fietsen door de onderwijsgebouwen bij, wat een nieuw hoofdstuk toevoegt aan de fietscultuur van de regio.

Samenwerking en initiatieven

Ondanks talrijke initiatieven en een doelgroepenbeleid voor parkeerfaciliteiten, blijft de parkeerproblematiek op de campus hardnekkig. Analyse en bevragingen bij studenten wijzen uit dat de faciliteiten en de last mile oplossingen die nodig zijn om hen te motiveren de beschikbare parkeergelegenheid op Park H (zones Zuid en Noord rondom de TRIXXO-arena) te gebruiken, ontbreken.

Oplossingen voor de last mile

Om de ‘last mile’ te overbruggen en de mobiliteit naar Campus Elfde Linie te verbeteren, stelde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken in het verleden reeds een transitiemanager aan die werk maakt van de last mile. De minister investeert op dit moment al in fietsprojecten op het terrein. Zo zijn de voorbereidende werken door het Agentschap Wegen en Verkeer al gestart voor de de realisatie van een fietsbrug over de Grote Ring. Aanvullend op dit grote project en om de verbinding met Park H nog beter te maken, investeert de minister in:

De herinrichting van de zuidelijke ventweg naast de Gouverneur Verwilghensingel naar een dubbelrichtingsfietspad en smallere strook voor gemotoriseerd verkeer. Dat fietspad verbindt Hogeschool PXL rechtstreeks met Park H.

Extra pompen om zo de fietstunnels bij hevige regenval droog te houden. Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert hiervoor een studie uit naar de mogelijkheden.

Herinrichting ventweg

Aan de binnenzijde van de Gouverneur Verwilghensingel zal de ventweg over de volledige lengte heringericht worden. De ‘pechstrook’ vlak naast de Gouverneur Verwilghensingel, die nu afgezet is met gele paaltjes, zal grotendeels opgebroken worden en plaatsmaken voor een groene berm. Ook de ventweg zal deels opgebroken en versmald worden.

De ventweg zal dan enkel nog dienen voor de ontsluiting van de aangrenzende gebouwen zoals onder andere de ijshal Hasselt en de Provinciale Kunsthumaniora. Parkeren langs de ventweg zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn, daarvoor wordt er gekeken naar de randparking ‘Park H’.

Om de verbinding tussen de noordelijke parking van Park H, de fietstunnel ter hoogte van de Sasstraat en het noordelijk gedeelte van de 11de Liniestraat te verbeteren, zal er een dubbelrichtingsfietspad aangelegd worden op de vrijgekomen ruimte langs de ventweg. Het nieuwe dubbelrichtingsfietspas zal 3 meter breed zijn en de 11-de Liniestraat verbinden met de fietstunnel ter hoogte van de Sasstraat.

“De herinrichting van de ventweg is één van de eerste maatregelen die uitgevoerd wordt in het kader van de opdracht van de transitiemanager. Met deze herinrichting willen we het parkeren op de randparking park H promoten en zorgen voor een veilige en comfortabele verbinding naar het noordelijk gedeelte van de campus op de 11de Liniestraat. De werken zullen uitgevoerd worden in de zomermaanden zodanig dat de verbinding in gebruik kan genomen worden tegen het nieuwe academiejaar. Goed voor een investering van 300.000 euro”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief