Nieuws

4 mei 2021

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters volgt samen met leerlingen uit Lanaken de les ‘Veilig op Weg’ bij GOBO Transport & Logistics

We kennen jaarlijks gemiddeld 35 à 40 dodehoekongevallen en maar liefst een derde van die ongevallen kent een ernstige afloop. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil met haar bezoek aan GOBO Transport & Logistics het bedrijf feliciteren met hun blijvende inzet op het vlak van verkeersveiligheid. “Samen met enkele leerlingen uit de gemeente Lanaken heb ik de les ‘Veilig op weg’ gevolgd want het blijft belangrijk om jongeren te informeren over de gevaren in het verkeer”, zegt minister Peeters. “Een gecoördineerde aanpak van dodehoekongevallen is een kritische succesfactor. Educatie, sensibilisering en technologie blijven drie belangrijke pijlers, naast het zo conflictvrij mogelijk maken van infrastructuur.”

Minister Lydia Peeters is alvast overtuigd van de aanpak van GOBO Transport & Logistics: Elk jaar gebeuren er helaas nog tientallen dodehoekongevallen. Ik wil blijven inzetten op verkeerseducatie en dus ook op lessen rond de gevaren van dodehoek bij vrachtwagens. Leren over het verkeer, daar ben je nooit te oud of te jong voor. Bij GOBO geven ze jaarlijks aan heel wat leerlingen theoretische en praktische tips om uit de gevarenzones van een vrachtwagen weg te blijven. Transportbedrijven zijn een belangrijke partner, als we de verkeersveiligheid willen vergroten.
Jurgen Goby, CEO GOBO Transport & Logistics: “Na het winnen van de truck Safety Award (Transport & Logistics Awards) mochten we de felicitaties van minister Peeters ontvangen, met de vraag naar een bedrijfsbezoek rond onze initiatieven. We organiseren al zo’n 18 jaar sessies over veiligheid voor schoolkinderen uit de buurt. Zo laten we hen kennismaken met de mogelijke gevaren bij contact met vrachtvervoer. Intussen hebben al meer dan 7.000 kinderen de voorlichting gevolgd bij ons. Maar daarnaast trainen en leggen we ook heel praktijkgericht, op maat van onze chauffeurs, de diverse veiligheidsaspecten uit op basis van gedragingen.”

Vanuit Europa werd beslist om vanaf 2022 nieuwe veiligheidstechnologieën te verplichten in nieuwe Europese voertuigen om zo voetgangers, fietsers en passagiers beter te beschermen. Zo komt er op termijn een verplichte dodehoekwaarschuwing voor nieuwe vrachtwagens. Transportondernemingen kunnen voor hun ouder wagenpark beroep doen op subsidies om hun vrachtwagens van extra veiligheidsmiddelen te voorzien. Maar vanuit Vlaanderen worden nog heel wat maatregelen genomen rond het voorkomen van dodehoekongevallen.

Minister Lydia Peeters investeert maar liefst 30 miljoen euro in veiligere schoolroutes en -omgevingen. Voor fietsinfrastructuur werd dit jaar een recordbedrag van 355 miljoen euro voorzien. We zetten hierbij maximaal in op vrijliggende fietspaden met meer aandacht voor fietscomfort en de veiligheid op kruispunten met verkeerslichten. We zetten ook in op gevleugelde zebrapaden, die zorgen ervoor dat het verkeer vroeger stopt en zo meer overzicht heeft op de oversteekplaats, aldus minister Peeters. Er wordt ook sterker ingezet op het aanpakken en wegwerken van gevaarlijke punten.

Via het actieplan ‘Veiligere verkeerslichten’ werken we aan de verkeersveiligheid van de kwetsbare weggebruiker op lichtengeregelde kruispunten. “De dodehoekongevallen gebeuren immers meest aan kruispunten. We pakken hierbij eerst die punten aan waar blijkt dat we effectief de veiligheid kunnen verhogen.”

Met SAVE 2.0, een samenwerkingsproject met de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) werd een methodiek ontwikkeld om ongevallen beter te analyseren. Hierbij wordt verder gekeken dan louter infrastructurele ingrepen. Ook het gedrag van weggebruikers wordt in kaart gebracht. Via een gecoördineerd pakket van maatregelen worden deze risicosituaties significant veiliger gemaakt. En met MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) wordt onderzocht hoe potentieel gevaarlijke situaties proactief kunnen worden aangepakt en hoe dus kan vermeden worden dat er slachtoffers vallen.

Ook sensibilisering blijft een belangrijk luik in het vermijden van dodehoekongevallen. Zo is er de leerlijn dode hoek is dan weer een initiatief waarbij leerlingen van de 1e graad, 2de en 3de graad onder meer worden aangeleerd dat ze als fietser altijd achter een vrachtwagen moeten blijven en dat ze niet altijd zichtbaar zijn voor vrachtwagenchauffeurs.

Maar ook vrachtwagenchauffeurs nemen hun verantwoordelijkheid Zij moeten zich verplicht bijscholen om de geldigheid van hun rijbewijs te verzekeren. In deze context zijn er specifiek opleidingen voorzien over het voorkomen van dodehoekongevallen. Daarnaast zijn er in Vlaanderen ook al meer dan 20 spiegelafstelplaatsen geïnstalleerd. Daar kunnen ze de spiegels van hun voertuig correct afstellen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief